24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Molecular structures, spectroscopic (FT‒IR, NMR, UV) studies, NBO analysis and NLO properties for tautomeric forms of 1,3-dimethyl-5-(phenylazo)-6-aminouracil by density functional method", Aslı EŞME, Seda Güneşdoğdu SAĞDINÇ, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 188, 443-455, (2018)
 • "Quantum chemical calculations of spectroscopic properties (FT-IR, FT-RAMAN spectra) and NLO activity of 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline", Aslı Esme, Seda Sagdinc, journal of applied spectroscopy, 84, 1098, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Benzamid Ve Tiyoasetamid’ İn Çelik Korozyonu Üzerindeki İnhibisyonu Ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Üzerine Kuantum Kimyasal Çalışmaları,", S. G. Sagdinc , S. Zor, E. Yıldız, , KORSEM’18- XVth International Corrosion Symposium, Book of Full Text, , 266-286, (2018)
 • "The linear, nonlinear optical properties and quantum chemical parameters of some sudan dyes", Aslı EŞME, Seda GÜNEŞDOĞDU SAĞDINÇ, , BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 16(1), 47-75, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "CORROSION INHIBITION EFFICIENCY AND THEORETICAL STUDIES OF BENZAMIDE AND THIOACETAMIDE ", Seda Sagdinc, Sibel Zor, Elif Yıldız, KORSEM18 book of abstract, XVth International Corrosion Symposium September 26–28, 2018, , , 77, (2018)
 • " Molecular Structure and Vibrational Studies of Cyproheptadıne HCl , ", Ilknur Gunduz, Seda G. Sagdinc and Ayse Erbay Sahinturk, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi Özet kitabı, Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • Alternatif Enerji kaynakları, Fizik,
  • Dili: | Seviye: Lisans
 • Moleküler Spektroskopi, Fizik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Fizik 1, Bilgisayar Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Yşayan ve yaşatan bir Gölcük için Çevresel Durum Analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Fenil Amidlerin inhibitör özelliklerinin teorik çalışması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • 1. Sikloheptadin HCl Difenilpiraldin HCl ve Fenilpropanolamin HCl moleküllerinin spektroskopik çalışmaları, yapıları ve lineer olmayan optik özelliklerinin incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »