26 Mayıs 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği (Middle School Students' Social Media Use and Their Cyberbullying Experience: A Case Study from Ankara)", Baştürk Akca, Emel; Sayımer, İdil; Ergül, Seda, Global Media Journal Turkish Edition, 5(10), 71-86, (2015)
  • " Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi (Representation of Masculinities: The Struggle of the Hegemonic and Other Masculinities in the TV Series Kuzey Güney). ", Baştürk Akca, Emel; Ergül, Seda , Global Media Journal Turkish Edition, 4(8), 13-39, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "“Türkiye’de Temel Eğitim Öğrencilerinin Siber Zorbalık Algıları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma”", Emel Baştürk Akca, Seda Ergül, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, , , (2015)
  • "“Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students’ Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring”", Emel Baştürk Akca, Seda Ergül, Nazif Bozkurt, , SSHIF2015 Social Sciences and Humanities in Focus Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyum, , , (2015)
Devamı »