24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

Bildiri Bilgileri:
 • "İki Boyutlu, Sıkıştıtılmaz ve Laminer Akış Problemlerinin Sonlu Hacimler Yöntemiyle Çözümünde Bir Çok Ağlı Süreç Uygulaması ve İncelenmesi. ", Mustafa Seçilmiş, Uluslar arası Katılımlı 15. Ulusul Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı , Uluslar arası Katılımlı 15. Ulusul Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, KTÜ- TRABZON., Cilt 1, 393-399, (2005)
 • "Sonlu Hacimler Yönteminde Akış Problemlerin Çözümünün Değişkenlerin Ağ Üzerinde Sıralanışına Göre İncelenmesi. ", Mustafa Seçilmiş, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005 Kitabı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005,16-18 Kasım 2005, Grand Yükseliş – KOCAELİ., Cilt 1, 462-469, (2005)
Devamı »

Dersler

 • İleri Ölçme Teknikleri , Makine,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • İLERİ ÖLÇME TEKNİĞİ, Makine,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Hidrolik-Pnömatik Sistemler , Makine,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Hydromx Enerji Tasarrufu Solüsyonun Düz plakalı Güneş Kollektörlerin Verimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Hereke-Gebze Bölgesi Doğal Yapı Malzeme Potansiyeli Araştırması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Çoklu Isı Değiştirgecili Eğitim Seti ve Deney Düzeneği
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »