21 Haziran 2018 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The effects of maternal anxiety prior to amniocentesis on uterine and fetal umbilical blood flow. ", Çalışkan E, Özkan S, Çakıroğlu Y, Yalçınkaya Ö, Polat A, Çorakçı A. , J Turkish- German Gynecol Assoc , 10:162-7., , (2009)
Tez:
-
2) "A retrospective immunocytochemical analysis of p16 and p53 expressions in cervicovaginal smears of four women with trichomonas vaginalis infection.", Gürbüz Y, Turan D, Özkan S. , Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 18(3), 188-192, (2008)
Tez:
-
3) "Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder in differential diagnosis of pelvic masses: a case report.", Özkan S, Özkürkçügil C, Coşkun E, Çalışkan M, Müezzinoğlu B., Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 18(3), 197-201, (2008)
Tez:
-
4) "A comparative trial of labor induction with misoprostol versus oxytocin: safety and efficacy. ", Tuğran A, Özkan S, Yücesoy İ, Vural B, Özeren S, Çorakçı A, Yucesoy G., Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 17 (5), 361-367, (2007)
Tez:
-
5) "Does cervical length measurement help to predict the success rate of labor induction using misoprostol at term in women with strictly unfavorable cervix? ", Eray Çalışkan, Emek Doğer, Yiğit Çakıroğlu, Sebiha Özkan, Semih Özeren,Aydın Çorakçı, Journal of Turkish German Gynecologic Association, 7(3), 184-188, (2006)
Tez:
-
6) "Gebelikte koledokolitiazis: akut kolanjitle seyreden iki olgunun analizi. ", Sebiha Özkan, Harika Bodur,Ahmet Alponat, Arzu Tekin, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 16, 105-110, (2006)
Tez:
-
7) "Management of idiopathic thrombocytopenic purpura in pregnancy: Analysis of maternal and neonatal outcomes. ", Sebiha Özkan, Emek Doğer, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 16, 124-131, (2006)
Tez:
-
8) "Polikistik over sendromlu infertil olguların tedavisinde diatermi ile laparoskopik ovarian drilling uygulaması. ", Birol Vural, Sebiha Özkan, Ebru Coşkun, Gülseren Yücesoy, Eray Çalışkan, İzzet Yücesoy, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , 19(2), 98-102, (2005)
Tez:
-
9) "Kongenital uterin maformasyonların histeroskopik tanı ve tedavisi. ", Sebiha Özkan,Birol Vural, Ebru Coşkun, Eray Çalışkan, Gülseren Yücesoy, İzzet Yücesoy, Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi, 11(1), 3-8, (2005)
Tez:
-
10) "Endometriozisin tanı ve tedavisinde laparoskopik cerrahi. ", Birol Vural,Sebiha Özkan, Ebru Coşkun,Eray Çalışkan,Gülseren Yücesoy,İzzet Yücesoy, Türk Fertilite Dergisi , 13(2), 151-157, (2005)
Tez:
-
11) "Anormal uterin kanamalarda histeroskopik tanı ve tedavi. ", Sebiha Özkan,Birol Vural, Ebru Coşkun, Gülseren Yücesoy, Eray Çalışkan, İzzet Yücesoy, Türk Fertilite Dergisi', 13(4), 337-343, (2005)
Tez:
-
12) "Genital Tüberküloz ve İnfertilite. ", Emek Doğer, Sebiha Özkan, Birol Vural, Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi , 15, 266-273, (2005)
Tez:
-
13) "Impacts of genital infections on Fertility. ", Ebru Coşkun, Sebiha Özkan, Birol Vural, Artemis Dergisi , 6 (1), 1-7, (2005)
Tez:
-
14) "Bir olgu nedeniyle multipl skleroz ve gebelik. ", Gülseren Yücesoy, Ebru Coşkun,Emek Doğer, Sebiha Özkan, Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi , 15(4), 217-221, (2005)
Tez:
-
15) "HELLP sendromlu ve ağır preeklamptik iki farklı olguda peripartum kardiyomyopati.", Gülseren Yücesoy, Harika Bodur, Sebiha Özkan, Arzu Köklü, Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi, 15(6), 328-332, (2005)
Tez:
-
16) "Bir olgu nedeniyle Crohn Hastalığı ve gebelik. ", Gülseren Yücesoy,Emek Doğer, Ahmet Alponat, Cem Aygün, Sebiha Özkan,Yeşim Gürbüz, Türkiye Klinikleri Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi , 15(3), 164-168, (2005)
Tez:
-
17) "Umbilikal arter S/D yüksekliğinin intrapartum ve postpartum fetal sonuçları tahmin etmedeki yeri. ", Nuri Hüseyinoğlu, Eray Çalışkan, Erkan Türköz,Sebiha Özkan, Gülseren Yücesoy,Semih Özeren, Aydın Çorakçı, İzzet Yücesoy, Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , 15(4), 180-186, (2005)
Tez:
-
18) "Yetmiş altı olguda diagnostik ve operatif histeroskopi uygulamasının retrospektif analizi. ", Sebiha Özkan, Aydın Çorakçı, Semih Özeren, Eray Çalışkan, Ebru Coşkun, İzzet Yücesoy, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 18(1), 37-43, (2004)
Tez:
-
19) "Histerosalpengografinin bir komplikasyonu olarak pulmoner yağ embolisi: olgu sunumu. ", Sebiha Özkan,Semih Özeren, Aydın Çorakçı, Eray Çalışkan, Jale Dal, İzzet Yücesoy, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 18(2), 122-125, (2004)
Tez:
-
20) "Hormon replasman tedavisinin kardiyovasküler sistem üzerine etkileri. ", Arzu Köklü, Sebiha Özkan,Birol Vural, Sendrom Dergisi, 16(11), 52-60, (2004)
Tez:
-
21) "Alobar holoprozansefali: olgu sunumu. ", Eray Çalışkan,Emek Doğer, Temel Tan, Sebiha özkan, Semih Özeren, Perinatoloji Dergisi , 12(4), 199-303, (2004)
Tez:
-
22) "Yardımla üreme teknikleri ve endikasyonları. ", Sebiha Özkan, Birol Vural, Galenos Tıp Dergisi, 7(98), 74-80, (2004)
Tez:
-
23) "Sezaryen operasyonu. ", Temel Tan, Tarık Filiz, Sebiha Özkan, Aydın Çorakçı, Galenos Tıp Dergisi, 7(98), 29-33, (2004)
Tez:
-
24) "Jinekolojide endoskopik uygulamalar. ", Ebru Coşkun, Sebiha özkan, Erkan Türköz, Galenos Tıp Dergisi, 7(98), 68-73, (2004)
Tez:
-
25) "Galen ven anevrizmasının prenatal tanısı: olgu Sunumu. ", İzzet Yücesoy,Jale Dal, Nuri Hüseyinoğlu, Sebiha Özkan, Aydın Çorakçı, Semih Özeren, Kadın Doğum Dergisi , 2(2), 110-111, (2003)
Tez:
-
26) "Fetal supraventriküler taşikardinin neden olduğu nonimmun hidrops fetalis olgusunda Flekainid ile antiaritmik tedavi. ", Sebiha Özkan, Aydın Çorakçı, Semih Özeren, Hayri Ermiş, Eray Çalışkan, Nuri Hüseyinoğlu, İzzet Yücesoy, Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi , 7 (3,4), 25-29, (2003)
Tez:
-
27) "Over dermoid kistlerinin malign dejenerasyonu: iki olgunun klinikopatolojik analizi. ", Sebiha Özkan, İzzet Yücesoy, Kürşat Yıldız, Aydın Çorakçı, Semih Özeren, Eray Çalışkan, Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 6(4), 155-159, (2003)
Tez:
-
28) "Jinekolojide laparoskopik cerrahi: diagnostik ve operatif laparoskopi uygulanan 395 olgunun retrospektif analizi. ", Sebiha Özkan, Semih Özeren, Aydın Çorakçı, Eray Çalışkan, Ebru Coşkun, İzzet Yücesoy, Türk Fertilite Dergisi, 11 (3), 218-224, (2003)
Tez:
-
29) "Erken gebelik ve gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti kullanımı. ", Pelin Öçal, Sebiha Özdemir, İsmail Çepni, Mehmet İdil, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15, 53-55, (2001)
Tez:
-
30) "Tekiz gebelikte spontan over hiperstimülasyonu sendromu: olgu sunumu. ", Pelin Öçal, İsmail Çepni,Sebiha Özdemir, Funda Salihoğlu, Merve Barbaros, Mehmet İdil, Türk Fertilite Dergisi, 9, 180-185, (2001)
Tez:
-
31) "Gebelikte akut intermittan porfiri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000;14:117-121. ", Sebiha Özdemir Özkan, Tamer Erel, Semih Kaleli,Altay Gezer,Feridun Aksu, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 14, 117-121, (2000)
Tez:
-