27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Ultrasound study of Limestone Rock Physical and Mechanical Properties", "Cengiz Kurtuluş" "Şerafeddin Çakır" "Ahmet Yoğurtçuoğlu", Soil Mechanics and Foundation Engineering, 52, 348-354, (2016)
 • "Neotectonics of the Southeast Marmara Region, NW Anatolia, Turkey. ", "Ömer Feyzi Gürer" "Nuretdin Kaymakçı" "Şerafeddin Çakır" "Muzaffer Özburan" , Journal of Asian Earth Sciences , , 1041-1051, (2003)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • ""Kaşkari (Kuzey Afganistan) Havzasının Petrol Potansiyeli"", "Azar Yaqup Zada" "Şerafeddin Çakır", "Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi", cilt 15 sayı 1, 51-74, (2016)
 • ""İzmit Ovası Çökellerinin Granülometrik Özellikleri"", "Şerafeddin Çakır", "Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi", cilt15 sayı 2, 49-57, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Determination of Physical and Mechanical Properties of Arkoses.", "Cengiz Kurtuluş" "Yücel Erçelik" "Şerafeddin Çakır", , 5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences, , 34-40, (2016)
 • "Interpretation of Magnetic Anomaly in The South of Lake Sapanca (Eastern Marmara Region, Turkey) Using An Enhanced Local Wave Number Method", "Bülent Oruç" "Ertan Pekşen" "Şerafeddin Çakır", International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, , 261-266, (2009)
Devamı »

Dersler

 • Sedimanter Prosesler, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Sedimanter Prosesler, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Paleoekoloji, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Umuttepe civarının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi ve deprem hasarlarının tahmini
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü Arasındaki Genç Çökellerin Oluşumunun Ağır Mineraller Yardımıyla Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Sapanca Gölü Güneyindeki Çökellerin Tektono- Sedimantolojik Özelliklerinin Jeolojik, Manyetik ve Rezistivite Yöntemleriyle Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »