19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Uniform olmayan çubukların boyuna titreşimlerinin fatklı analitik tahmin yöntemleri ile incelenmesi", Koray Kondakcı, Safa Bozkurt Coşkun, , 3rd International Congress on Engineering,Architecture and Design, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Yatak katsayısı değişken elastik zemin üzerindeki kirişin eğilme probleminin farklı analitik tahmin yöntemleriyle incelenmesi", Hilal Albayrak Mutlu, Safa Bozkurt Coşkun, Eren Mutlu, , 3rdInternational Congress on Engineering,Architecture and Design, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Analytical approximations for elastic stresses and displacements of variable thickness rotating disks via improved Adomian decomposition method", Servet Mert Kutsal, Safa Bozkurt Coşkun, , 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Is Civil engineering education in Turkey helping students realize their potentialities?", Hakan Erdoğan, Cengiz Gazeloğlu, Serkan Engin, Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Tarık Atay, Servet Mert Kutsal, , 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Analysis of beams on elastic foundation using artifical Lyapunov parameter", Servet Mert Kutsal, Safa Bozkurt Coskun, Melih Muhlis Temiz, , 3rd International Conference On Advances In Mechanical Engineering ISTANBUL 2017, , , (2017)
Tez:
-
6) "Some analytical approximate methods for torsional vibrations and stability of thin-walled beams on elastic foundations", Safa Bozkurt Coskun, Servet Mert Kutsal, Murat Göçer, , 3rd International Conference On Advances In Mechanical Engineering ISTANBUL 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Analysis of twist-bend buckling of a cantilever beam subjected to an end load via ADM and VIM", Ahmet Yücesoy, Safa Bozkurt Coskun, Servet Mertkutsal, , 3rd International Conference On Advances In Mechanical Engineering ISTANBUL 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Axisymmetric deformation analysis of thick-walled cylinders using an improved Adomian decomposition method", Zuhal Elif Kara, Safa Bozkurt Coşkun, , 15thInternational Conference ofNumerical Analysis and Applied Mathematics, , , (2017)
Tez:
-
9) "Twist-bend instability of a cantilever beam subjected to an end load via homotopy perturbation method", Ahmet Yücesoy, Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Tarık Atay, , 15thInternational Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, , , (2017)
Tez:
-
10) "Free Vibration Analysis of a Two-Segment Stepped Beam on Elastic Foundation", Safa Bozkurt Coşkun, Ömer Faruk Durgun, Utkan Mutman, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
11) "Free Vibration Analysis of a Beam Partially Supported on Elastic Foundation using Adomian Decomposition Method", Safa Bozkurt Coşkun, Utkan Mutman, Cebrail Çinçin, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
12) "Some Analytical Approximate Techniques for Free Vibration Analysis of Multi-Stepped Beams with Different Support Conditions", Safa Bozkurt Coşkun, Hakan Erdoğan, Baki Öztürk, Mehmet Tarık Atay, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, 5th International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
13) "Adomian Decomposition Method for vibration of nonuniform Euler Beams on elastic foundation", Safa Bozkurt Coşkun, Baki Öztürk, Utkan Mutman, Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, , 1935-1940, (2014)
Tez:
Uluslararası-
14) "Free Vibration Analysis of Variable Stiffness Beams using Analytical Approximate Techniques", Baki Öztürk, Mehmet Tarık Atay, Safa Bozkurt Coşkun, 11th International Congress on Adbances in Civil Engineering, ACE 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
15) "Homotopy perturbation method for free vibration analysis of beams on elastic foundation", Baki Ozturk, Safa Bozkurt Coskun, Mehmet Zahid Koc, Mehmet Tarik Atay, Volume 10, Number 1, doi: 10.1088/1757-899X/10/1/012158 , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 10, 1, (2010)
Tez:
Uluslararası-
16) "Eğilme Rijitliği Değişken Elastik Kolonların Kritik Burkulma Yüklerinin Varyasyonel İterasyon Metodu İle Elde Edilmesi", Safa Bozkurt Coşkun, Baki Öztürk, Mehmet Tarık Atay, 16. Ulusal Mekanik Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
17) "Zeminlere Yapılan Enjeksiyon Dağılımının Nümerik Simülasyonu İçin Küresel ve Silindirik Modeller", Safa Bozkurt Coşkun, Turgut Tokdemir, 16. Ulusal Mekanik Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
18) "Analysis of convective fins and space radiators with temperature-dependent thermal conductivity using variational iteration method", Mehmet Tarık Atay, Safa Bozkurt Coşkun , 21st Canadian Congress of Applied Mechanics, Ryerson University, Toronto, , , 444-445, (2007)
Tez:
Uluslararası-
19) "A Semi-Analytical Approach for the Analysis of Unbounded and Incompressible Fluid Domains", Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Tarık Atay, 21st Canadian Congress of Applied Mechanics, Ryerson University, Toronto, , , 486-487, (2007)
Tez:
Uluslararası-
20) "Bir Boyutlu Doğrusal Olmayan Bir Isı İletimi Probleminin Varyasyonel İterasyon Yöntemi İle Analizi", Mehmet Tarık Atay, Safa Bozkurt Coşkun , 15. Ulusal Mekanik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 03-07 Eylül 2007, , 797-804, (2007)
Tez:
Ulusal-
21) "Varyasyonel İterasyon Metodunun Doğrusal Olmayan İki Nokta Sınır Değer Problemlerine Uygulanması ve Sonlu Eleman Çözümüyle Karşılaştırma", Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Özyazıcıoğlu, Mehmet Tarık Atay, 20. Ulusal Matematik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 03-06 Eylül 2007, , 87, (2007)
Tez:
Ulusal-
22) "Değişken Katsayılı Av-Avcı Probleminin Varyasyonel İterasyon Metodu ile Analizi", Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Özyazıcıoğlu, Mehmet Tarık Atay, 20. Ulusal Matematik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 03-06 Eylül 2007, , 86, (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "Bir Isı Transfer Probleminin Varyasyonel İterasyon Metoduyla Analizi", Safa Bozkurt Coşkun, Mehmet Özyazıcıoğlu, Mehmet Tarık Atay, 20. Ulusal Matematik Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 03-06 Eylül 2007, , 85, (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonun Diferansiyel Kuadratür Yöntemi ile Analizi", Osman Sivrikaya, Safa Bozkurt Coşkun, Kutsi Savaş Erduran, 11. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 7-8 Eylül 2006, , 351-360, (2006)
Tez:
Ulusal-
25) "Zeminlere Yapılan Enjeksiyonun Nümerik Simülasyonu İçin Bir Model", Safa Bozkurt Coşkun, Turgut Tokdemir, Metin Ger, 14. Ulusal Mekanik Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, 12-16 Eylül 2005, , 295-306, (2005)
Tez:
Ulusal-
26) "Dam-Reservoir Interaction Including Reservoir Bottom Effects Under Earthquake Ground Motion", Semih Küçükarslan, Safa Bozkurt Coşkun, 5th National Conference on Earthquake Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, May 26-30, 2003, , AE-028, (2003)
Tez:
Ulusal-