19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2018 | Tez Konusu: Kısmen elastik zemin üzerindeki kiriş titreşiminin Adomian ayrıştırma yöntemi ile analizi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Cebrail Çinçin
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2018 | Tez Konusu: Elastik zemin üzerindeki açık kesitli ve ince duvarlı kirişlerin burulma titreşimleri ve Stabilite analizleri için bazı analitik tahmin yöntemleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Murat Göçer
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2018 | Tez Konusu: Yatak katsayısı değişken elastik zemin üzerindeki kirişin eğilme ve titireşim problemlerinin farklı analitik tahmin yöntemleri ile incelenmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Hilal Albayrak Mutlu
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2018 | Tez Konusu: Kalın duvarlı silindirlerin ve dönen disklerin geliştirilmiş Adomian ayrıştırma yöntemi ile eksenel simetrik deformasyon analizleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci:
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2017 | Tez Konusu: Sediment-Reaksiyon-Difüzyon Denkleminin Fourier Serileri Tabanlı Ters Laplace Dönüşümü Yaklaşımı ile Çözümü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Savaş Yüce
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2015 | Tez Konusu: Tarfik Akışında Sıkışık Trafiğe Geçiş Probleminin Adomian Ayrıştırma Yöntemi İle Çözümü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Erman Şentürk
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2015 | Tez Konusu: Elastik Zemin Üzerindeki Kademeli Kirişin Homotopi Pertürbasyon Yöntemi ile Serbest Titreşim Analizi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ömer Faruk Durgun
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2009 | Tez Konusu: Elastik zemin üzerinde eğilme rijitliği değişken çubukların kritik burkulma yüklerinin varyasyonel iterasyon yöntemi ile elde edilmesi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Bektaş Can Kılıç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2006 | Tez Konusu: Çelik Kafes Kemerli Bir Köprünün Analizi ve Tasarımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Faruk Erciyes
Diğer Danışman: | Durum: Bitti