23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Kültürel Süreklilik İçin Tipolojik Analizin Önemi: İzmit Merkez Geleneksel Konutları Örneği", "Sonay Ayyıldız", "Mehtap Özbayraktar" , OJAD Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 - 2501, Volume 6, Issue 4, October, 126-167, (2018)
 • "Akköy (Yalova/Türkiye) Kırsal Mimarisinde Konut Cephelerinin Tipolojik Analizi ", "Şahin Durak", "Sonay Ayyıldız", Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 - 2501, Volume 5, Issue 4, October, 1-21, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • ""Kentsel Kimlik Bileşenleri İle Yerel Kimliğin İzlerini Sürmek: Kapanca Sokak Örneği"", "Sonay Ayyıldız", "Filiz Ertürk", Kocaeli Üniversitesi MİMARLIK VE YAŞAM, Cilt 2, Sayı 1, 65-88, (2017)
 • "ACİL DURUMLARDA GALVANİZLİ YAPILAR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ESTETİK BİR YAKLAŞIM ", Sonay Ayyıldız, GALVANİZ DÜNYASI, 25. Sayı, , (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "MİMARİ TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM OLARAK DOĞA REFERANSLI ANALOJİLER", SONAY AYYILDIZ, , DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, , , (2018)
 • "GELENEKSEL KIRSAL KONUTLARIN EKOLOJİK AÇIDAN ARAŞTIRILMASINDA ULUSLARARASI LEED VE BREEAM DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: YALOVA ÖRNEĞİ", "ŞAHİN DURAK","SONAY AYYILDIZ", , DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • BİTİRME ÇALIŞMASI, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • TASARLAMA METODOLOJİSİ, DÜŞÜNME VE BİÇİMLENDİRME, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Mimarlıkta Tipoloji Ve Tipolojik Çözümleme, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Gölcük Geleneksel Konutlarında Sosyal Yaşam Üzerinden Mekan Kurgusunun Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Gölcük Geleneksel Konutlarında Sosyal Yaşam Üzerinden Mekan Kurgusunun Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • İZMİT KENT MERKEZİNİN MİMARİ SÜREKLİLİĞİNİN KÜLTÜR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »