27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Constant energy calibration for permittivity based moisture probes", Sami ARSOY, Journal of Hydrology, ELSEVIER, 510, 79-91, (2014)
 • "Reliability of Soil Water Content Measurements by Calcium Carbide Gas Pressure Method for Small Specimens ", Arsoy, S.; Keskin, E and Ozgur, M., Scientia Iranica, 21 (6), 1762-1772, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Factors affecting empirical torque correlation coefficient in helical piles (Helisel Kazıklarda Ampirik Tork Katsayısının Değişimini Etkileyen Faktörler)", Tayfun Gül, Sami Arsoy, 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium-Izmir, Turkey 25-27 October 2017, At İzmir, Turke, , , , (2017)
 • "Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesinde Basitleştirilmiş Yaklaşımla Yapı Etkisi Analizi", Tansu Emiroğlu, Sami Arsoy, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Ekim 2017, , , , (2017)
Devamı »

Projeler

 • Kazık Hasarlarının İnovatif yaklaşımla Hızlı Belirlenmesi
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • İri Daneli Zeminlerin Üç Eksenli Yüklemede Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışı
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • ADR Yöntemiyle Zemin Kompaksiyon Karakteristiklerinin Tayini
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »