17 Şubat 2019 | Pazar
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi", E. Alptekin YAĞMUR, Günnür KOÇAR, Kamil EKİNCİ, Osman YALDIZ, Halil İbrahim SARAÇ ve Durmuş KAYA, 3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, Sayı 220, , (2012)
Tez:
-
2) "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sistemlerinde Kullanımı (BİYOGAZ) Projesi", Durmuş KAYA, Mustafa TIRIS, Osman YALDIZ, Halil İbrahim SARAÇ, Kamil EKİNCİ, Günnur KOÇAR, Nemci KARAMAN, Erkan AYAN, Muhammet SARAÇ , Mühendis ve Makine, cilt:50, s2-14 , (2009)
Tez:
-
3) "TÜBİTAK Pilot Biyogaz Enerji Santrali Proses Tekniği", Durmuş KAYA, Osman YALDIZ, Halil İbrahim SARAÇ, Kamil EKİNCİ, Günnur KOÇAR, Fehmi AKGÜN, Mustafa TIRIS, Atık Teknoloji Dergisi, Sayı 4, S.42-46, (2009)
Tez:
-
4) "Performance and Emissions of a Micro-Turbine Fueled With JP8-Canola Biodiesel Mixtures", Zafer Dülger, Samet Aslan, Müslüm Arıcı, Coşku Catori, Hasan Karabay, Nur Polat, İzzet Murat Akşit, Halil İbrahim Saraç, Burak Gökalp, Proceeding of ASME Turbo Expo 2014:Turbine Technical Conference and Exposition GT2014, paper No: GT2014-27340, pp.V01BT24A024:8, Doi:10.1115/GT2014-27340, (2004)
Tez:
-
5) "Alternatif Dizel Motor Yakıtı Olarak Biodizel", M. KARABEKTAŞ, H.İ. SARAÇ, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2, 114-122 , (2002)
Tez:
-
6) "Eksenel Akışlı Pompalarda Teğetsel Hız Enerjisinin Dönüşümünün Etüdü", D. KAYA, H.İ. SARAÇ, M. GÜR, Termoklima dergisi, 99, 58-66, (2000)
Tez:
-
7) "Silindirik Bloklar Bulunan Kanalda Isı Transferinin Laser-Holografik İnterferometri Metodu ile İncelenmesi", İ. KILIÇASLAN, H.İ. SARAÇ, N. SÖZBİR ve Ü. UYSAL, Termodinamik Dergisi, 53, 84-88, (1997)
Tez:
-
8) "Enerji Tasarrufu Açısından Co-Genarasyonun Önemi", H.İ. SARAÇ, İ. KILIÇASLAN ve K. ERMİŞ, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, 9, 92-97, (1996)
Tez:
-
9) "Soğutma Sistemleri ve Isı Pompalarının Dizaynı için Bir Yaklaşım", H.İ. SARAÇ, Ü. UYSAL, N. SÖZBİR ve K. S. YİĞİT, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 18, 31-38, (1996)
Tez:
-
10) "Investigation of Filler Materials Using in Rubber Industry in Constant Thermal Conditions", H.İ. SARAÇ, E. DEMİRHAN, İ. ÇALLI, and M. YILMAZ, Modelling, Measurement and Control, 47, 21-26, (1995)
Tez:
-
11) "New Method for Simulation of Centrifugal Pump Plants", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN, N. SÖZBİR, Modelling, Measurement and Control, 47, 1-8, (1995)
Tez:
-
12) "A New Simulation Approach to Gaz Turbine Plants", H.İ. SARAÇ, N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, and M. ARİK, Journal of Kocaeli Universıty, 2, 5-12, (1995)
Tez:
-
13) "Unsteady Forced Convection in Sımultaneously Developing Regtangular Duct Flow With and Without Arrays of Block-Like Elekctronic Components", N. SÖZBİR, H.İ. SARAÇ, S. KAKAÇ, and M. ARİK, Journal of Kocaeli Universıty, 2, 13-22, (1995)
Tez:
-
14) "Termo (Jet)-Kompresör Uygulayarak Enerji Tasarrufu", H.İ. SARAÇ, İ. KILIÇASLAN ve K. ERMİŞ, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Makina Mühendisliği Seksiyonu, 8, 96-101, (1995)
Tez:
-
15) "Dairesel Cepli Hidrostatik Yataklarda Sıcaklık Dağılımının Araştırılması", H.İ. SARAÇ, F. CANBULUT ve Ü. UYSAL, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 17, 31-39, (1994)
Tez:
-
16) "Eşanjörlerin Tasarımında Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü İçin Bir Yaklaşım", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN, N. SÖZBİR ve Ü. UYSAL, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 16, 17-22, (1993)
Tez:
-
17) "Büyük Güçlü Diesel Motorlarında Doğal Gazın Kullanılması", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN ve N. SÖZBİR, Termodinamik Dergisi, 9, 35-40, (1993)
Tez:
-
18) "Lastik Sanayinde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin Mekanik Özelliklerinin Sabit Termal Şartlarda incelenmesi", H.İ. SARAÇ, Mühendis ve Makina Dergisi, 34, 15-19, (1993)
Tez:
-
19) "Diesel Motorlu Taşıtlarda Doğal Gazın Kullanılması", H.İ. SARAÇ, N.SÖZBİR ve K.S. YİĞİT , Termodinamik Dergisi, 7, 39-44, (1993)
Tez:
-
20) "Radyal Kaymalı Yatakların Elasto-Hidrodinamik Çözümü İçin Bir Nümerik Teknik", İ. CÜRGÜL ve H.İ. SARAÇ, Mühendis ve Makina Dergisi, 32, 12-16, (1991)
Tez:
-