21 Şubat 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Energy Economy for Dryer Unit in a Carpet Plant", Kemal Ermiş, Yaşar Şen, Nedim Sözbir, Halil İbrahim Sarac, Akademik Platform, ISITES 2015 Valencia-Spain, , 2196-2205, (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Pitch Angle Analysis of NACA 2415 Airfoil", Ferit YILDIZ, Anil Can TURKMEN, Cenk CELIK, Halil Ibrahim SARAC, IAENG International Association of Engineers, World Congress on Engineering 2015, 2, 1107-1109, (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Performance and Emissions of a Micro-Turbine Fueled With JP8-Canola Biodiesel Mixtures", Zafer Dülger, Samet Aslan, Müslüm Arıcı, Coşku Catori, Hasan Karabay, Nur Polat, İzzet Murat Akşit, Halil İbrahim Saraç, Burak Gökalp, Doi:10.1115/GT2014-27340, Proceeding of ASME Turbo Expo 2014:Turbine Technical Conference and Exposition GT2014June 16-20, 2014, Düsseldorf, Germany, , paper No: GT2014-27340, pp.V01BT24A024:8, (2014)
Tez:
Uluslararası-
4) "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi", E. Alptekin YAĞMUR, Günnür KOÇAR, Kamil EKİNCİ, Osman YALDIZ, Halil İbrahim SARAÇ ve Durmuş KAYA, Bildiriler kitabı, ICCI 2012, 18. Uluslar arası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, , sayfa 37-39, (2012)
Tez:
Uluslararası-
5) "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi", E.Alptekin Yağmur, Osman Yaldız, Günnür Koçar, Halil İbrahim Saraç, Kamil Ekinci, Cengiz GÜNGÖR, Fehmi AKGÜN , , IWES2011 3. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Wow Convention Center, İstanbul, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
6) "Farklı İşletim Şartlarının Ni/C Anot ve Pt/C Katotlu Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Cenk ÇELİK, Fatma Gül BOYACI SAN, Halil İbrahim SARAÇ, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’11, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,/Zonguldak, 07-10 Eylül 2011 , , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
7) "Sıcaklığın Farklı Membran Elektrot Ünitelerinden Oluşan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Cenk ÇELİK, Fatma Gül BOYACI SAN, Halil İbrahim SARAÇ, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’11, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,/Zonguldak, 07-10 Eylül 2011 , , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
8) "Biyogazın Saflaştırılması: H2S ve Nemin Biyogazdan Uzaklaştırılması", Selman ÇAĞMAN, Halil İbrahim SARAÇ, Durmuş KAYA, Cenk ÇELİK, Emrah Alptekin YAĞMUR, Volkan ÇOBAN, Fehmi AKGÜN, Mustafa TIRIS , 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’11, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,/Zonguldak, 07-10 Eylül 2011 , , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
9) "Modeling and Energy Economy for Multi-Effect Evaporators", Nedim SÖZBİR, and H. İbrahim SARAÇ, 5th International Symposium on Hydrocarbons & Chemistry (ISHC5)), Sidi Fredj, Algiers, May the 23rd to 25th, , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
10) "Power Productıon From Agrıcultural Wastes and Implementatıons", Osman Yaldız, Durmus Kaya, H. Ibrahım Saraç, Kamil Ekinci, Günnur Koçar, Berk Küçükkara, , 4th International Conference TAE 2010, Czech University of Life Sciences Prague,7th-10th September 2010, Conference Proceeding , p.35-41, (2010)
Tez:
Uluslararası-
11) "Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz) ", Kaya D., Yaldız O., Saraç H. İ., Ekinci K., Koçar G., Tırıs M., Akgün F., Karaman N., Saraç M., Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, 8-9 Haziran 2010, İstanbul Eresin Topkapı Hotel, Bildiriler Kitabı Sayfa: 117-126, İstanbul. 2010, , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
12) "Performance Prediction of a CI Engine Using Artificial Neural Network For Various SME and Diesel Fuel Blends", Burak Gokalp, H.Metin Ertunc, Murat Hosoz, H.Ibrahim Sarac, International Conference on Fuels and Combustion in Engines, , Issue 1, p.62-64, (2009)
Tez:
Uluslararası-
13) "Experimantal Investigation on a CI Engine Using Jet Fuel and SME Blends as Fuel", Burak Gökalp, Dündar Bayram, Hakan Serhad Soyhan, Halil İbrahim SARAÇ, Nuclear&Renewable Energy Sources With International Participation, , Volume 1, pp. 417-425, (2009)
Tez:
Uluslararası-
14) "Performance and Emission Evaluation of a Diesel Engine With SME and Marine Fuel Blends", Burak GOKALP, Ekrem BUYUKKAYA, Hakan S.SOYHAN, H.İbrahim SARAC, Abdullah DEMİR, Dündar BAYRAM, XVI International Scientific-Technical Conference Trans & MOTAUTO’09, , Proceedings Volume 1, p.6-10, (2009)
Tez:
Uluslararası-
15) "TÜBITAK Pilot Biyogaz enerji santrali proses tekniği", Kaya, D., Yaldiz, O., Kocar, G., Sarac, H.I., Ekinci, K., Akgun, F., Tiris, M. , 1. Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu (IWES), , , s.137-138 , (2009)
Tez:
Uluslararası-
16) "Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Sodyum Borhidrür Derişimin Etkileri ", Cenk ÇELİK, F. Gül BOYACI SAN, H. İbrahim SARAÇ, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s. 1233-1237, Haziran 2009, Sivas, Türkiye., , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
17) "Yakıt Debisinin Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi ", Cenk ÇELİK, F. Gül BOYACI SAN, H. İbrahim SARAÇ, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s. 1229-1232, Haziran 2009, Sivas, Türkiye. , , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
18) "Yağ Analizi İle Aşınmaya Bağlı Hasar Tespiti", Burak GÖKALP, H. İbrahim SARAÇ, Cenk ÇELİK, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı, , , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
19) "Farklı İşletim Şartlarının Pd Anot ve Pt Katotlu Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili (DSBHYP) Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi ", Cenk ÇELİK, F. Gül BOYACI SAN, H. İbrahim Saraç, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt-2, s. 641-645, Haziran 2007, Kayseri., , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
20) "Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili", Cenk ÇELİK, H. İbrahim Saraç, F. Gül BOYACI SAN, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt-2, s. 646-650, Haziran 2007, Kayseri., , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
21) "Taşıt Radyatörü Isıl Performans Test Sonuçlarının NTU Yöntemi Kullanılarak İrdelenmesi ", Melih METİN, Cem PARMAKSIZOĞLU, H. İbrahim Saraç, Cenk ÇELİK, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt-2, s. 651-655, Haziran 2007, Kayseri., , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
22) "Buhar Kazanlarında Enerji Verimliliği ", Durmuş Kaya, Tansel Şener, H. İbrahim Saraç, Fatma Çanka Kılıç, Enerji verimliliği kongresi, s. 223- 231, Haziran 2007, İzmit-Kocaeli., , , , (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "Kullanılmış Motor yağının İyileştirme Metotları", Burak GÖKALP, Ozan ÇILDIR, Halil İbrahim SARAÇ, VI. Ulusal Temiz enerji sempozyumu UTES’2006, Bildiri Kitabı, S.689-697, 25-27 Mayıs 2006, , , , (2006)
Tez:
Ulusal-
24) "Yağ Analiz Programı ile Motor Yağlarının Kullanım Sürelerinin Uzatılması", Burak GÖKALP, Ozan ÇILDIR, Halil İbrahim SARAÇ, 7. Uluslararası kırılma konferansı, , Bildiri Kitabı, Cilt 2, S. 971-982, (2005)
Tez:
Uluslararası-
25) "Çeşitli Bitkisel Yağlardan Transesterifikasyon Yöntemi İle Diezel Motorlar İçin Yakıt Üretimi", Ozan ÇILDIR, Mustafa ÇANAKÇI, Halil İbrahim SARAÇ, V. Ulusal Temiz enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004, İstanbul, Bildiriler kitabı Cilt II, S. 547-556, 2004 , , , , (2004)
Tez:
Ulusal-
26) "Mathematical Modelling of Multiple-Effect Evaporators And Energy Economy", H.I.SARAÇ and D.KAYA, IEEES-1, Proceedings of the First International Exergy, Energy and Eviroment Symposium, 13-17 July 2003, İzmir, Turkey, , , pp.457-462, (2003)
Tez:
Uluslararası-
27) "Energy Saving in Compressed Air Systems", D.KAYA, H.İ. SARAÇ, H. OLGUN, The Fourth International Thermal Energy Congress, The Fourth International Thermal Energy Congress, Proceedings ITEC2001, pp. 69-74, (2001)
Tez:
Uluslararası-
28) "A Study of Axial Flow Pump Impellers Effects of Pump Desing Parameter on Its Performance", D. KAYA, H.İ. SARAÇ, H. OLGUN and M. TIRIS, The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, , 701-705, (2000)
Tez:
Uluslararası-
29) "Higroskopik Malzemelerin Kurutulmasında Isı ve Kütle Transferinin Sayısal Modellenmesi", M. GÜNDÜZ, M. CAN, H.İ. SARAÇ, Uluslar arası Katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Bildiri Kitabı, S. 40-46, 28-29 Şubat 2000, , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
30) "Tüpraş İzmit Rafinerisi Atık Çamur Yakma Prosesi", H.İ. SARAÇ, D. KAYA, E. TOKLU, ve F. ÇANKA, Uluslar arası Katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, Bildiri Kitabı, Cilt II, S. 704-709, 28-29 Şubat 2000, , , , (2000)
Tez:
Ulusal-
31) "A New Approach to The Design of Heat Pump and Cooling System", N. SÖZBİR, İ. EKMEKÇİ, H.İ. SARAÇ, Ü. UYSAL, S. ÖZÇELEBİ and ; İ. ÇALLI, 33 rd IECEC Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 33 rd IECEC Intersociety Energy Conversion Engineering Conference,, Vol. 1, pp. 314-319, (1998)
Tez:
Uluslararası-
32) "A New Approach to Simulation of A Gas Turbine System", N. SÖZBİR, H.İ. SARAÇ, İ EKMEKÇİ, and İ. ÇALLI, Congress ECOS'98 "Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Evironmental Aspects of Energy Systems and Processes, Congress ECOS'98 "Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Evironmental Aspects of Energy Systems and Processes, 2, 733-738, (1998)
Tez:
Uluslararası-
33) "A New Agorıthm For TheSolution of Heat Conduction Problems Wıth The Finite Difference Method", H.İ. SARAÇ, N. SÖZBİR, İ. EKMEKÇİ, Ü. UYSAL, İ. CALLI, international Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Çeşme, Turkey,Çeşme, Turkey, 26-30 May, , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-
34) "A New Agorıthm For TheSolution of Heat Conduction Problems Wıth The Finite Difference Method", H.İ. SARAÇ, N. SÖZBİR, İ. EKMEKÇİ, Ü. UYSAL, İ. CALLI, international Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Çeşme, Turkey,Çeşme, Turkey, 26-30 May, , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-
35) "Tüpraş İzmit Rafinerisi Proses Atık Buharı Isı Enerjisinin Geri Kazanılmasının Araştırılması", H.İ. SARAÇ, D. KAYA, N. SÖZBİR, İ. ÇALLI, 5. Yanma Sempozyumu, Kirazlıyayla, Bursa, Bildiri Kitabı Cilt 1, S. 675-687, 21-23 Temmuz 1997, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
36) "Elektronik Sistemlerin Isı Taşınımı ile Soğutulması", N. SÖZBİR, M. SÖZBİR, İ. EKMEKÇİ, H.İ. SARAÇ, İ. ÇALLI, Uluslararası Katılımla 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Bildiri Kitabı Cilt 1, S. 546-555, 17-19 Eylül 1997, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
37) "Bir Halı Fabrikasının Kurutma Ünitesinde Enerji Ekonomisi", H.İ. SARAÇ ve N. SÖZBİR, Uluslararası Katılımla 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Edirne, Bildiri Kitabı Cilt 2, S. 893-902, 17-19 Eylül 1997, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
38) "Birleşik Isı Güç Sistemleri ve Enerji Ekonomisi", İ. KILIÇASLAN ve H.İ. SARAÇ, III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir. Bildiriler Kitabı Cilt 2, S. 967-971, 20-23 Kasım 1997, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
39) "Investigation of Local Heat Transfer in Compact Heat Exchanger With Triangular Fin By Laser Holographic Interferometry", İ. KILIÇASLAN and H.İ. SARAÇ, 11. Turkish National Conferance on Thermal Science and Technologies, Vol.1, pp. 615-626, Trakya University, Edirne, Sept.17-19, 1997, , , , (1997)
Tez:
Ulusal-
40) "Numerical and Experimental investigation of Transien Lamınar Forced Convection in a Regtangular Duct", N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, H.İ. SARAÇ, İ. ÇALLI and S. KAKAÇ, International Symposium "Transient Convective Heat Transfer", Çeşme, Turkey, , Vol. 1, pp. 57-65, (1996)
Tez:
Uluslararası-
41) "Numerical and Experimental investigation of Transien Lamınar Forced Convection in a Regtangular Duct", N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, H.İ. SARAÇ, İ. ÇALLI and S. KAKAÇ, International Symposium "Transient Convective Heat Transfer", Çeşme, Turkey, , Vol. 1, pp. 57-65, (1996)
Tez:
Uluslararası-
42) "Experimental investigation of Unsteady Turbulent Forced Convection in a Regtangular Duct With Arrays of Block-Like Elekctronic Components", N. SÖZBİR, M. ARIK, S.KAKAÇ, H.İ. SARAÇ, and İ. ÇALLI, International Symposium "Transient Convective Heat Transfer", Çeşme, Turkey, , Vol. 1, pp. 343-352, (1996)
Tez:
Uluslararası-
43) "Experimental Analysis of Two Types of Solar Cookers", K.S. YİĞİT, K. SOPIAN, N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, and H.İ. SARAÇ, Proceedings of the First Trabzon International Energy and Eviroment Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, , Vol. 1 , pp. 135-144, (1996)
Tez:
Uluslararası-
44) "Experimental Analysis of Two Types of Solar Cookers", K.S. YİĞİT, K. SOPIAN, N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, and H.İ. SARAÇ, Proceedings of the First Trabzon International Energy and Eviroment Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, , Vol. 1 , pp. 135-144, (1996)
Tez:
Uluslararası-
45) "Dikdörtgen Kesitli Kanalda Kararsız Türbülanslı Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi", N. SÖZBİR, İ. ÇALLI, K. ERMİŞ ve H.İ. SARAÇ, 9. Mühendislik Sempozyumu, SDÜ Makina Mühendisliği Bildiriler Kitabı, , , S. 102-107, (1996)
Tez:
Ulusal-
46) "Regresyon Analizinin Yeni Bir Yaklaşımla Su Tasfiyesine Uygulanması", H.İ. SARAÇ, İ. ÇALLI, N. SÖZBİR, Ü. UYSAL, Harran Üniversitesi Gap I. Mühendislik Kongresi, Bildiriler Kitabı, , , S. 463-468, (1996)
Tez:
Ulusal-
47) "Experimental Investigation of Optimum Centrifugal Pump Speeds", K.S. YİĞİT, N. SÖZBİR, İ. ÇALLI, H.İ. SARAÇ, and D.M. BROWN, The Second International Conference On Pumps and Fans, Tsınghua University, China, , Proceedings, Vol. 2, pp. 501-507, (1995)
Tez:
Uluslararası-
48) "Buhar Tesisatlarında Kondenstop Seçimi ve Önemi", H.İ. SARAÇ, İ. KILIÇASLAN ve K. ERMİŞ, II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı,MMO Yayın No 176, , Cilt 1, S.203-216, (1995)
Tez:
Ulusal-
49) "Unsteady Forced Convection in a Regtangular Duct With Arrays of Block-Like Elekctronic Components", N. SÖZBİR, H.R. GÜVEN, H.İ. SARAÇ, and S. KAKAÇ, 10. Turkish National Conferance on Thermal Science and Technologies, , Vol.1, pp. 383-391, (1995)
Tez:
Ulusal-
50) "Çok Tesirli Evaporatörlerde Modelleme ve Enerji Ekonomisi", H.İ. SARAÇ, N. SÖZBİR, İ. KILIÇASLAN ve Ü. UYSAL, Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiri Kitabı, , Cilt 2, S. 1-11, (1995)
Tez:
Ulusal-
51) "Termo(Jet)-Kompresör Uygulayarak Enerji Tasarrufu", H.İ. SARAÇ, İ. KILIÇASLAN ve K. ERMİŞ, VIII. Mühendislik Haftası Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25-27, Mayıs 1994, VIII. Mühendislik Haftası Sempozyumu, , , (1994)
Tez:
Ulusal-
52) "A New Approach for the Solution of Non-Linear Equations Occurring in the Design of Heat Exchangers", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN, N. SÖZBİR, and Ü. UYSAL, Proceedings international AMSE Conference "Applied Modelling and Simulation", , AMSE Press, pp. 231-242, (1993)
Tez:
Uluslararası-
53) "New Algorithm for Solution of the Non-Linear Equation Systems Occurring in the Design of Thermal Systems", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN, N. SÖZBİR, and Ü. UYSAL, Proceedings of The 1993 ASME international Computers in Engineering Conference and Exposition, California, August 8 - 12, , pp. 731-735, (1993)
Tez:
Uluslararası-
54) "New Method for Simulation of Centrifugal Pump Plants", H.İ. SARAÇ, H.R. GÜVEN, N. SÖZBİR, and K.S. YİĞİT, Proceedings International AMSE Conference "Information and Systems Methods for Engineering Problems, , AMSE Press, Vol. 2, pp. 131-138, (1993)
Tez:
Uluslararası-
55) "Investigation of Filler Materials Using in Rubber Industry in Constant Thermal Conditions", H.İ. SARAÇ, E. DEMİRHAN, İ. ÇALLI, and M. YILMAZ, Proceedings International AMSE Conference "Information and Systems Methods for Engineering Problems, , AMSE Press, Vol. 2, pp. 181-186, (1993)
Tez:
Uluslararası-
56) "Hidrojen-Metan Karışımları Yakan Gaz Türbinli Tesislerin Yeni Bir Yol ile Sümulasyonu", H.İ. SARAÇ, Z. DÜLGER ve N. SÖZBİR, Üçüncü Yanma Sempozyumu, Bildiri kitabı No. UUBF/TR-EN/93.1, , , S. 163-171, (1993)
Tez:
Ulusal-
57) "Asansör Dizaynında Bilgisayar Yardımı ile Halat Seçimi", H.İ. SARAÇ ve M. YILMAZ, I. Ulusal Asansör Sempozyumu, Bildiri Kitabı, , , S. 165-173, (1992)
Tez:
Ulusal-
58) "Asansörlerde Dinamik Davranışın İncelenmesi", H.İ. SARAÇ, D. KARAYEL ve İ. SEVİM, Asansörlerde Dinamik Davranışın İncelenmesi", I. Ulusal Asansör Sempozyumu, Bildiri kitabı, , , S. 56-65, (1992)
Tez:
Ulusal-
59) "Değişik Sınır Şartlı Isı Transferi Probleminde Karşılaşılan Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü İçin Yeni Bir Algoritma", H.İ. SARAÇ, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Isı ve Enerji Grubu, Uludağ Üniversitesi Yayınları, No: 5-005-0212, , , S. 142-153, (1991)
Tez:
Ulusal-
60) "Su Tasfiyesinde Modelleme Probleminin Yeni Bir Algoritma ile Çözümü", H.İ. SARAÇ, I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu Bildiriler kitabı , Birinci Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, , S. 110-118, (1988)
Tez:
Ulusal-
61) "Trenlerde Konfor Katsayısının Yeni Bir Algoritma ile Belirlenmesi", H.İ. SARAÇ ve Ş. GÖKSEL, Fırat Havzası I. Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı , , , S. 151-162, (1988)
Tez:
Ulusal-
62) "Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü için Yeni Bir Algoritma ve J. Morris Örneği Üzerinde Gauss Yok Etme Yöntemi ile Mukayesesi", H.İ. SARAÇ, , Ulusal Matematik Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 21-24 Eylül 1987, , , (1987)
Tez:
Ulusal-
63) "Çok Tesirli Evaporatör Probleminde Karşılaşılan Doğrusal Denklem Takımlarının Gauss-Seidel Metodu ile Çözümü", E. BÜYÜKKOCA, İ. YAMADA ve H.İ. SARAÇ, , II. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, İzmir, 28-30 Nisan 1986, Bildiri Kitabı Cilt 2, S. 82-94, (1986)
Tez:
Ulusal-
64) "Bio Gaz Potansiyeli ve Enerji Olarak Kullanımı", H.İ. SARAÇ ve D. ÖZGÜR, , Enerji Konferansı, Yıldız Üniversitesi Fizik Amfisi, Konferans kitabı , , (1985)
Tez:
Ulusal-
65) "Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotlarından Gauss-Seidel ve Jacobi İterasyon Yöntemlerinin EBK Algoritması ile Karşılaştırılması ve Evaporasyon Konusunda Bir Uygulama", H.İ. SARAÇ, , Kayseri I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, 14-16 Kasım 1985, sempozyum kitabı, , (1985)
Tez:
Ulusal-