22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Very Rare Aetiology of Giant Popliteal Pseudoaneurysm: Anterior Cruciate Ligament Surgery. (Case Report)", M. Kanko, L. Buluç, S. Yavuz, S. Müezzinoğlu, T. Berki , Postgraduate Medical Journal 2008; 84: 158-159 , , , (2008)
  • "Protective Effects of Clopidogrel on Oxidant Damage in A Rat Model of Acute Ischemia. ", M. Kanko, H. Maral, H. Akbas, M. Ozden, S. Bulbul, O. Omay, S. Yavuz, T. Berki, Tohoku J. Exp. Med. , 2005, 205 , 133-139, 205, 133-139, (2005)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Otuzyedi Spontan Pnömotoraks Olgusunda Klinik Deneyimlerimiz", A. Aksoy, Ş.T. Liman, S. Topçu, E. Özbudak, Ş. Yavuz, Solunum 2007, Vol. 9 Sayı: 3 Sayfa 167-9, , , (2007)
  • "Koroner Arter Bypass Uygulanan Sağ Koroner Arter- Pulmoner Arter Fistülü: Olgu Sunumu.", E. Özker, H. Akbaş, Ş. Yavuz, G. Elevli, T. Berki, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007 ;14 (3) 199- 201, , , (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Renal Risk Assessment in Isolated Coronary Artery Bypass Surgery Patients. (Sunu OP-137 )", E.Özbudak, M. Elevli, S. Yavuz, H. Akbas, A.Özerdem,T. Berki , Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım- 2 Aralık 2007, Antalya. The Heart Surgery Forum Volume 10 Supp.1 2007., Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım- 2 Aralık 2007, Antalya. The Heart Surgery Forum Volume 10 Supp.1 2007., 10 Supp.1, , (2007)
  • "Reduced Cytokines Release and Myocardial Damage in Coronary Artery Bypass Patients Due to PG-I2 Cardioplegia Supplementation. ( Sunu O-68 )", H. Akbas, M. Elevli, E. Ozker, S. Yavuz, A.Özerdem, E.Özbudak, A. Aksoy, M.Kilic T. Berki., Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 Eylül 2006, Bodrum. The Heart Surgery Forum Volume 9 Supp.1 2006., Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24 Eylül 2006, Bodrum. , 9 Supp. 1, , (2006)
Devamı »