23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Yeşil Bina Kavramı ve Proje Yönetimi (Green Building Concept and Project Management)", Komurlu, R., Yapı Dergisi (Building Journal, Monthy Architecture, Design and Art Magazine), (Design and Applied Arts Index), Haziran (June), Sayı (Issue): 438, ISSN 1300-3437, 48-51, (2018)
 • "İnşaat Projelerinde Risk Yönetiminin Önemi ve Riskleri Azaltmaya Yönelik Öneriler (Importance of Risk Management and Recommendations for Mitigating Risks in Construction Projects)", Komurlu, R., Dogru, M., Yapı Dergisi (Building Journal, Monthy Architecture, Design and Art Magazine), (Design and Applied Arts Index), Eylül (September), Sayı (Issue): 440, ISSN: 1300-3437, 64-67, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The Role of General Conditions relative to Claims and Disputes in Building Construction Contracts", Komurlu, R., Arditi, D. , . International Journal of Contemporary Architecture “The New ARCH” (Indexed in SCOPUS), Vol. 4, No. 2, ISSN 2198-7688, doi: 10.14621/tna.20170203 , 27-36, (2017)
 • "Rafineri Projelerinde Planlamanın Önemi ve Başarılı Bir Planlama İçin Öneriler (Importance of Planning in Refinery Projects and Recommendations for Successful Planning)", Kömürlü, R., Er, A. , Mimarlık ve Yaşam Dergisi (Journal of Architecture and Life), Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dergisi,, , 2(2), ISSN: 2564-6109, DOI: 10.26835/my.349372, 89-100, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Evaluation of an OBCE Conversion Contract in a Large-scale Oil and Gas Project", Komurlu, R., Er, A., Proceedings Book of the 9th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2018) Conference, Nazarko, L. (editor), 24 - 26 September 2018, Cape Town, South Africa, Nelson Mandela University and Central University of Technology, , , , (2018)
 • "A Simplified Method for Physical Progress Measurement", Komurlu, R.,Er, A. , Proceedings Book of the EURO-MED-SEC-2, The Second European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference, Beirut, Lebanon, July 23-28, Responsible Design and Delivery of the Constructed Project , ISEC Press, Fargo, USA, Abdul-Malak, M. Khoury, H., Singh, A., and Yazdani, S. (Eds.), , ISBN: 978-0-9960437-5-5, doi: 10.14455/ISEC.res.2018.2, CPM-1-1, CPM-10-6, , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Yapı Üretimi Yönetimi ve Ekonomisi, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mimarlıkta Proje Yönetimi, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yapı Uygulama Tasarımı, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Yeşil Bina Üretiminde Proje ve Yapım Yönetimi, 1 Haziran 2013 - 31 Aralık 2013
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Project and Construction Management in Green Building Construction, Illinois Institute of Technology (IIT), Armour College of Engineering’de Construction Engineering and Management Program. Civil, Architectural and Environmental Program, Postdoctoral Research Project, 1st of August 2012 -31st of July 2013, TUBITAK ve YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu Destekli
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Kocaeli Değirmendere İlçesinde Deprem Faktörüne Bağlı Olarak Konut Profili Analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »