23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Factors influencing Turkish preservice teachers' intention to use educational technologies and the mediating role of risk perceptions(accepted). ", "Ahmet Kılınç, " Peggy A. Ertmer, ", " Eralp Bahcivan,"," Mehmet Demirbag"., "Arzu Sonmez", & " Ruhan Ozel " , Technology and Teacher Education, , , (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Preservice teachers' intentions to use educational technologies: The mediating role of risk perceptions.", "Pegyy A. Ertmer","Ahmet Kılınç", "Eralp Bahcivan", "Mehmet Demirbag", "Arzu Sonmez" & "Ruhan Özel", , AERA 2015 Congress, Chicago, USA., , , (2015)
 • "Düşük başarılı öğrenciler ile ilgili araştırmaların içerik analizi: Fen ve Matematik eğitimi için yeni yönelimler. ", "Ruhan ÖZEL" & "Ahmet KILINÇ", , 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Çevre Kimyası, İnşaat,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Yangından Korunma Yöntemleri, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Genel Kimya 1, İnşaat,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »