18 Ocak 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "SEXISM AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS WORKING IN WOMEN’S HEALTH IN INPATIENT CARE", Ozerdogan N, Coskun A, Ergin A, Ozdilek R, Merih YD, GönçT., The Journal of Academic Social Science, 5, 21-39, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Premenstrual Sendromda İntegratif Uygulamalar", Coşkun A, Özdilek R., Türkiye Klinikleri, 3, 75-84, (2017)
 • "Obezite, Kadının Koruyucu Sağlık Uygulamalarında Bir Engel mi?", Coşkun Anahit Özdilek Resmiye, Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2015;1(2), 1, 6-12, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri İle Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişki", Özdilek, R., Dutucu, N., Atamtürk, E., Bektaş, H. , , 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, , , (2017)
 • "Obez Çocuklara Yönelik Psikolojik Şiddet;Stigmatizasyon", Özdilek, R. Bektaş, H., Atamtürk, E, , 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Üreme Sağlığı ve Cinsellik, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ebelikte Proje Geliştirme, Ebelik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »