23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Avrupa Birliği Kurumsal Yapısında Yerel Ve Bölgesel Yönetimleri Temsil Eden Bir Organ: Bölgeler Komitesi", ŞENGÜL, Ramazan, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4/5, 1-17, (2018)
Tez:
-
2) "Kamu Yönetiminde Şeffaflık Dönüşümü", ŞENGÜL, Ramazan, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4/5, 154-163, (2018)
Tez:
-
3) "TÜRKİYE’DE KÖYLERİN ALTYAPISINI DESTEKLEME PROJESİNİN (KÖYDES) KIRSAL KALKINMAYA ETKİLERİ", ŞENGÜL, R. ve N.Işıl ÇETİNKAYA İSTİKBAL, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, İktisat, Finans, Siyaset , 12/12, 57-74, (2017)
Tez:
-
4) "Avrupa Birliği Ülkelerinde Yerinden Yönetimin Geleceği", ŞENGÜL, Ramazan, Route Educational & Social Science (Ressjournal) , 4/8, 369-380, (2017)
Tez:
-
5) "Avrupa Birliği’nde Memurların Statüsü", ŞENGÜL, Ramazan, KSÜ İİBF Dergisi, 6, 41-52, (2016)
Tez:
-
6) "Örgütsel Değişim Faktörü Olarak İnovasyon Ve Kamu Yönetimi", ŞENGÜL Ramazan, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10-2, 141-152, (2015)
Tez:
-
7) "OMBUDSMAN IN THE İNSTITUTIONALIZATION OF ADMINISTRATIVE ETHICS", Ramazan ŞENGÜL, N.Işıl ÇETİNKAYA İSTİKBAL, EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATION, 3(2), 69-77, (2015)
Tez:
-
8) "A Review On The Relationship Between Strategic Management And Performance: The Role Of Internal And External Contexts”, Stratejik Public Management Journal (SPMJ), ", ŞENGÜL, Ramazan; GENÇ Elif , Stratejik Public Management Journal (SPMJ), 2, , (2015)
Tez:
-
9) "Fransa’da İl Yerel Yönetimlerinin Geleceği", ŞENGÜL, Ramazan, KSÜ İİBF Dergisi , 2, 49-56, (2014)
Tez:
-
10) "Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin İşlevselliği Üzerine Bir Alan Araatırması: Bartın Örneği", ŞENGÜL, Ramazan, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , XV, 67-86, (2013)
Tez:
11) "Kamu Yönetimi İle Birey İlişkilerinin Dönüşümüne Ombudsman Kurumunun Etkisi", ŞENGÜL, Ramazan, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 18, 71-88, (2013)
Tez:
12) "Avrupa Birliği Yönetiminde Belgelere Erişim Hakkının Gelişimi", ŞENGÜL, Ramazan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8-3, 207-218, (2013)
Tez:
13) "Kamu Yönetiminin Değişim Sürecinde Yönetsel Demokrasi", ŞENGÜL, Ramazan, ÇETİNKAYA IŞıl, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 17, 51-60, (2012)
Tez:
-
14) "Fransa’da Ulusal ve Seçimlik Görev Birlikteliği", ŞENGÜL, RAMAZAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 17, 173-185, (2012)
Tez:
-
15) "Fransa’da Valilik Kurumunun İdari Sistem İçindeki Konumu", ŞENGÜL, Ramazan, KSÜ İİBF Dergisi, 2, 13-21, (2012)
Tez:
-
16) "Bilgi Edinme Hakkının Kurumsallaşmasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Rolü", ŞENGÜL, Ramazan, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 34, 53-60, (2012)
Tez:
-
17) "Fransa’da Yerinden Yönetim Politikalarının Belediye Yönetimine Etkileri", ŞENGÜL, Ramazan, Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi, 9, 31-44, (2012)
Tez:
-
18) "Fransa’da Siyaset İle Yönetim Arasındaki Kavşakta Bir Kurum:Bakanlık Kabinesi”, ", ŞENGÜL, R, , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, , (2009)
Tez:
19) "Kamu Yönetiminde Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmesinde Okul Modeli:Fransa’da ENA Örneği", ŞENGÜL, R, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, , (2009)
Tez:
20) "Kamu Yönetiminde Şeffaflık Olgusuna İlişkin Değerlendirmeler", ŞENGÜL, R, Sosyal Güvenlik Dergisi, 3, , (2009)
Tez:
21) "Yerel Demokrasiyi Güçlendirme Yolunda Bir Katılım Yöntemi Olarak Kamu Anketi Uygulaması”", ŞENGÜL, Ramazan, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16, 2, (2007)
Tez:
-
22) "Yerel Referandum", Şengül, Ramazan, Selçuk Ünv. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , 183-196, (2007)
Tez:
-
23) "Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir Kurum:Kamu Denetçiliği Kurumu", Şengül, Ramazan , Kocaeli Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 126-145, (2007)
Tez:
-
24) "Henri Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar", ŞENGÜL, R. , Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 14, , (2007)
Tez:
25) "L’avenir Ambigu du Village Dans Le Systéme Des Collectivités Locales En Turquie”,", ŞENGÜL, Ramazan, Turkish Public Administration Annual, 29-31, , (2006)
Tez:
-
26) "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Türk Kamu Yönetimini Camdan Eve Dönüştürür mü?", ŞENGÜL, Ramazan, AÜSBF Dergisi, 60, 3, (2005)
Tez:
-
27) "Fransa’da Bölge Yerel Yönetimlerinin İdari Sistem İçindeki Yeri", ŞENGÜL, Ramazan, Türk İdare Dergisi, , 448, (2005)
Tez:
-
28) "Fransa’da Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Kamu Arabulucusunun (Médiateur de la République) Rolü", ŞENGÜL, Ramazan, Danıştay Dergisi, 33, 105, (2003)
Tez:
-
29) "La décentralisation en Turquie et en France", ŞENGÜL, Ramazan, YILDIRIM Uğur, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3, 1, (2002)
Tez:
-
30) "Fransa’da Hükümet Orkestrasının Şefi Cumhurbaşkanı mı Başbakan mı", ŞENGÜL, Ramazan, SAĞLAM Musa, Amme İdaresi Dergisi, 34, 4, (2001)
Tez:
-
31) "Fransa’da Yönetsel Açıklık Prensibinin Uygulanması Kapsamında 17 Temmuz 1978 tarihli Yasa", ŞENGÜL, Ramazan, Türk İdare Dergisi, , 427, (2000)
Tez:
-