20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "AKILLI KENTİN BİR BİLEŞENİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", ŞENGÜL, Ramazan, Hande YÜKSEL ALTINTAŞ, Al Farabi 2.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 6-8 Nisan 2018, Gaziantep. Bildiriler Kitabı , Al Farabi 2.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 6-8 Nisan 2018, Gaziantep. , , 144, (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK DÖNÜŞÜMÜ", ŞENGÜL, Ramazan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28-Nisan 2018, Antalya. Bildiriler Kitabı , Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28-Nisan 2018, Antalya, , 94, (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL YAPISINDA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİ TEMSİL EDEN BİR ORGAN: BÖLGELER KOMİTESİ ", ŞENGÜL, Ramazan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28-Nisan 2018, Antalya Bildiriler Kitabı , Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28-Nisan 2018, Antalya., , 93, (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Fransa’da Bilgi Edinme Hakkının Etkinliği", ŞENGÜL, Ramazan, İBANESS, Russe-Bulgaristan, Bildiriler kitabı, İBANESS, Russe-Bulgaristan, 8-9 Nisan 2017, , 347-356, (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Belçika’da Bilgi Edinme Hakkı ", ŞENGÜL, Ramazan, İBANESS, Kırklareli, , Bildiriler kitabı, İBANESS, Kırklareli, , 23-24 Eylül 2017., , 457-462, (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Akıllı Kent Politikalarının Gelişimi", ŞENGÜL, Ramazan, İBANESS, Kırklareli, Bildiriler kitabı, İBANESS, Kırklareli, 23-24 Eylül 2017, , Bildiriler kitabı, , 451-456, (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Avrupa Birliği Ülkelerinde Yerinden Yönetim", ŞENGÜL, Ramazan, 1.Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Özet kitabı, 1.Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, , , 604, (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Kamu Hizmetleri Şartlarının Yönetim İle Vatandaş İlişkilerine Etkileri", ŞENGÜL, Ramazan, , 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Türkiye’de Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetim İlişkisinde Vesayet Denetimi", ŞENGÜL, Ramazan, , 7.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
10) "OMBUDSMAN IN THE INSTITUTIONALIZATION OF ADMINISTRATIVE ETHICS", RAMAZAN ŞENGÜL, N. IŞIL ÇETİNKAYA İSTİKBAL , , V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
11) "Kamu Yönetiminde İnovasyon", ŞENGÜL, Ramazan, GENÇ, Elif, , Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR 12, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
12) "Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği", ŞENGÜL, Ramazan, ÇETİNKAYA Işıl, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 7.Kamu Yönetimi Sempozyumu-Hatay, , , (2013)
Tez:
Ulusal
13) "Yerel Yönetimlerde Bilgi Edinme Hakkı:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği", Ramazan Şengül, , 11.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , , , (2013)
Tez:
Uluslararası
14) "Şehremanetinin Kurulmasından Önce Osmanlı Devletinde Kentsel Hizmetlerin Görülmesi", ŞENGÜL, Ramazan, ÇETİNKAYA Işıl., Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , 371-376, (2012)
Tez:
Uluslararası-
15) "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Çerçevesinde Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı", ŞENGÜL, Ramazan, 4.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, 4.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, , 281-292, (2012)
Tez:
Uluslararası
16) "Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı Karşısında Belediyelerin Hizmet Etkinliği Algılamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması", ŞENGÜL, R, EMİNİ F.T, , Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) VII, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,, 8-9-10 Ekim 2009., , , (2010)
Tez:
Ulusal
17) "AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETSEL ALANINDA KÖTÜ YÖNETİMLE MÜCADELE EDEN BİR KURUM: AVRUPA BİRLİĞİ OMBUDSMANI", ŞENGÜL, Ramazan, , 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2010)
Tez:
Uluslararası
18) "Türkiye’de İl Özel İdare Faaliyetlerinde Şeffaflık Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İl Özel İdaresi Örneği", ŞENGÜL, R, ES, M, , , II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, , , (2009)
Tez:
Uluslararası
19) "Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme Hakkının Algılanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma", ŞENGÜL, R, , , 1.Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştine/Kosova, 10-16 Mayıs 2009., , 335-344, (2009)
Tez:
Uluslararası
20) "Kamu Yönetiminde Yolsuzluğa Karşı Şeffaflık Nasıl Bir Rol Oynayabilir?", ŞENGÜL, R , , Kamu Etiği Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 25-26 Mayıs 2009, 2, 985-995, (2009)
Tez:
Ulusal
21) "Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliği Üzerine Bir Alan Araştırması", Şengül, Ramazan, Es, Muharrem, Nohutçu, Ahmet, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, II, 1203-1213, (2008)
Tez:
Uluslararası-
22) "Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle İlgili Kamu Personelinin Tutumu", Nohutçu, Ahmet, Şengül, Ramazan, Es, Muharrem, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, II, 1291-1307, (2008)
Tez:
Uluslararası-
23) "Kamu Yönetiminde İyi Yönetimin Kurumsallaşmasında Ombudsman Kurumunun İşlevi", ŞENGÜL, Ramazan, , Causas and Central Asia İn The Globalisation Process Economic and İnternational Relations II:İnternational Congress, Qafqaz Universiteti, Bakü, Azerbaycan, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
24) "Yeni Yerel Yönetim Kanunları Çerçevesinde Türkiye’de Yerel Katılım", ŞENGÜL, Ramazan, , V.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Calalabat-Kırgızistan, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
25) "Türkiye’de Kentsel Yoksulluk:Gebze Örneği", ŞENGÜL, Ramazan;ES, Muharrem , , İCANAS 38 Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007 Ankara, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
26) "Kamu Yönetiminin Bilgisinden Yönetilenlerin Bilgisine:Bilgi Edinme Hakkı", ŞENGÜL, Ramazan, , Kamu Yönetimi Forumu IV, Muğla Üniversitesi, 8-9-10 Kasım2006, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
27) "Kamu Yönetiminde Anlayış Değişikliğine Yönelik Önemli Bir Kilometre Taşı:Bilgi Edinme Hakkı", ŞENGÜL, Ramazan, , Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
28) "Ombudsman Kötü Yönetime Çare Olabilir Mi", ŞENGÜL, Ramazan, , 2.Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, İİBF, 18-19 Kasım 2005., , , (2005)
Tez:
Ulusal-
29) "İdari sistemin Yerelleşmesi Sürecinde Azerbaycan-Türkiye-Fransa Karşılaştırılması", ŞENGÜL, Ramazan, , Yerel Yönetimler Desantralizasyon ve Azerbaycan Belediyeleri, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
30) "Mahalle Muhtarlarının Belediye Yönetimleri ile İlişkileri:Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği", ŞENGÜL, Ramazan,YILDIRIM Uğur, BULUT Yakup, , TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1-2 Kasım 2000, Ankara., , , (2000)
Tez:
Ulusal-