12 Kasım 2019 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2016 | Tez Konusu: Türkiye’de Kamuya Ait Binaların Yönetiminde Etkinlik Sorunu:Ankara İlindeki Kamu Binaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ümit ŞAHİN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2014 | Tez Konusu: İl Mülki Sınırında Büyükşehir Yönetim Modelinin İşlevselliğinin Analizi:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ersin YAZICI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2014 | Tez Konusu: E-Devlet Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Yeri:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: İsmail Safa AYDIN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2014 | Tez Konusu: AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz:Milli Görüşten Muhafazakar Demokrasiye
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Nureddin NEBATİ
Diğer Danışman: Yılmaz BİNGÖL | Durum: Bitti
5 ) 2014 | Tez Konusu: Yerel Demokrasinin Gelişimi Sürecinde Kent Konseylerinin İşlevselliği:Kocaeli ve Kartepe Kent Konseyleri Örneği
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ali YEŞİLDAL
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
6 ) 2012 | Tez Konusu: Küreselleşmenin Türkiye’deki İç Güvenlik Yönetimine Etkileri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Fatih YURTSEVER
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
7 ) 2011 | Tez Konusu: Bilgi Edinme Hakkının Türk Kamu Yönetimine Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Berkant DURMUŞ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
8 ) 2011 | Tez Konusu: İl Özel İdareleri ve Mikro Kredi Uygulaması Kocaeli İl Özel İdaresi Uygulaması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Süleyman SEZEN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
9 ) 2010 | Tez Konusu: Yerel YönetimBirlikleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Harun Mıhçı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
10 ) 2010 | Tez Konusu: Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzlukla Mücadelede İdari ve Hukuki Düzenlemelerin Etkisi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Seden KAHRAMAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
11 ) 2009 | Tez Konusu: Kent Konseyleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Haşim KARABULUT
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
12 ) 2009 | Tez Konusu: Kamu Yönetiminde Performans Yönetim Süreci ve Halk Bankası Örneği
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Okan ERGÜNEŞ
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
13 ) 2008 | Tez Konusu: Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak İdari Danışma Merkezleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Salih Özgür SARICA
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
14 ) 2008 | Tez Konusu: Bölgesel Gelişme Politikalarının Başarısında Kalkınma Ajanslarının Rolü
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ebru YAZKAN
Diğer Danışman: | Durum: Bitti