19 Ekim 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı", ŞENGÜL Ramazan, Amme İdaresi Dergisi, 47/3, 91-110, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Avrupa Birliği’nde Memurların Statüsü", ŞENGÜL, Ramazan, KSÜ İİBF Dergisi, 6, 41-52, (2016)
 • "Örgütsel Değişim Faktörü Olarak İnovasyon Ve Kamu Yönetimi", ŞENGÜL Ramazan, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10-2, 141-152, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Kamu Hizmetleri Şartlarının Yönetim İle Vatandaş İlişkilerine Etkileri", ŞENGÜL, Ramazan, , 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2016)
 • "Türkiye’de Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetim İlişkisinde Vesayet Denetimi", ŞENGÜL, Ramazan, , 7.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Kamu Personel Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »