21 Haziran 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Using Artificial Neural Networks to Forecast Operation Times in Metal Industry ", Mesut Kumru, Pınar Yıldız Kumru, International Journal of Computer Integtated Manufacturing, 27(1), 48-59, (2014)
 • "Analytic Hierarchy Process Application in Selecting the Mode of Transport for a Logistics Company", Mesut Kumru, Pınar Yıldız Kumru, Journal of Advanced Transportation, 48(8), 974-999, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Yüksek Öğretimde Öğrenci İşleri Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Örnek Uygulama ", Mesut Kumru, Pınar Yıldız Kumru, İstatistik Araştırma Dergisi, 09/02, 29-40, (2013)
 • "An efficient solving of the traveling salesman problem: the ant colony system having parameters optimized by the taguchi method", M PEKER, B ŞEN, PY KUMRU -, online.journals.tubitak.gov.tr, uncorrected proof, , (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Bulanık PrometheeYöntemiyle İnsansız Hava Aracı Seçimi", Mesut Kumru, Pınar Yıldız Kumru, 17. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırma İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, EYİ 2016 Sempozyumu, , 588, (2016)
 • "Yazılım Projelerinde Gözden geçirmelerdeki Hata Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi :Bir Arge Kuruluşunda Yapılan Uygulama ve Sonuçları", Özgür Gün, Pınar Yıldız Kumru, 17. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, EYİ 2016 Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • İş Psikolojisi, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sisitem Planlama ve Yönetimi, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Yönetim ve Organizasyon, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Seka Norm Kadro
  tarafından desteklenmiştir. (2003)
Devamı »