19 Aralık 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Linking a compound-heterozygous Parkin mutant (Q311R and A371T) to Parkinson's disease by using proteomic and molecular approaches.", Ozgul S, Kasap M, Akpinar G, Kanli A, Güzel N, Karaosmanoglu K, Baykal AT, Iseri P., Neurochemistry International, Jun-Jul;85-86, 1-13, (2015)
 • "The effect of etanercept and methylprednisolone on functional recovery of the facial nerve after crush injury.", Topdag M1, Iseri M, Topdag DO, Kokturk S, Ozturk M, Iseri P., Otology & Neurotology , Aug;35(7), 1277-83, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Nöroleptik Malign Sendrom", İşeri, P. ve M. Selekler, Türkiye Klinikleri, 1(5), 39-42, (2005)
 • "Sociodemographic Findings and Care Giver Facilities of Patients Admitted to Kocaeli University, Medicine College, Dementia Section", İşeri, P., C.I. Yavuz ve O. Hamzaoğlu, Türk Geriatri Dergisi (Turkish J. Geritr) , , , (2005)
Devamı »

Dersler

 • Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Demans ve Klinik yaklaşım, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Rotenon ile indüklenen Parkinson hayvan modelinde Etanerceptin etkisinin davranışsal histopatolojik ve moleküler yöntemlerle incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »