14 Kasım 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "“Rekabetin Engellenmesi” Halinde Uygulanacak Olan Hukukun Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”", Doç. Dr. Pelin Güven, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ata Sakmar’a Armağan, , 2011/1, , (2012)
 • "“Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinmesinde Tapu Kanunu 35’inci Maddesinde Değişiklik Öngören Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi”", 1, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 31, Sayı: 2, 2011, , (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "TEBLİĞ– Tanıma-tenfize konu olabilecek kararlar", Prof. DR. Pelin Güven, , GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, , , (2016)
 • "Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi", Prof. Dr. Pelin Güven, , II. Oturum, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Milletlerarası Özel Hukuk I, Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler, Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Uluslararası Hukukta Güncel Gelişmeler, Hukuk,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Yabancıların Taşınmaz Edinmesinin REkabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »