23 Eylül 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Canistan’da İktidarın Hem Ödülü Hem Bedeli Olarak ‘Erkeklik’", Pelin Aslan, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 31, 53-58, (2014)
  • "Türk Tiyatrosunda Kadın Temsili Üzerine Feminist Eleştiri Denemesi: Beş Farklı Oyun Hep Aynı Kadın", Pelin Aslan Ayar, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, S. 9/9 , 235-246, (2014)
Devamı »