27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "A priori sensitivity analysis for densification GPS networks and their capacities of crustal deformation monitoring: a real GPS network application", Pakize Küreç; Haluk Konak, NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 14, 1299-1308, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "YAŞAMSAL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SIKLAŞTIRMA GPS AĞLARIYLA İZLENMESİ VE DEFORMASYON SONUÇLARININ YORUMLANMASI: KOCAELİ İZDOGAP GPS AĞI UYGULAMASI", Haluk KONAK, Pakize KÜREÇ NEHBİT, Cankut Dağdal İNCE, Geomatik Mühendisliği Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 40-52, (2017)
  • "SIKLAŞTIRMA AĞLARININ YER KABUĞU HAREKETLERİNE KARŞI DUYARLIKLARI VE OLASI ALGILAYABİLİRLİK DÜZEYLERİ", Pakize KÜREÇ, Haluk KONAK, hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/2 Özel Sayı, 2011/2, 81-87, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "AN EIGHT-YEAR DISPLACEMENT INVESTIGATION IN IZMIT BAY BASED ON GPS CONTROL SURVEY", AYDIN ÜSTÜN, ARZU ERENER, HALUK KONAK, ERMAN ŞENTÜRK, PAKİZE KÜREÇ NEHBİT, MUHAMMET ALİ GÜVENALTIN, SEFA YALVAÇ, FATMA CANASLAN ÇOMUT, TUJJBBK-TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, TUJJBBK-TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, , , (2018)
  • "SENSITIVITY OPTIMIZATION at the DENSIFICATION GPS NETWORKS for MONITORING CRUSTAL MOVEMENTS", Haluk KONAK, Pakize KÜREÇ NEHBİT, Cankut Dağdal İNCE, , 3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017, , , (2017)
Devamı »

Projeler

  • İZGAZ DOĞALGAZ ALTYAPISININ JEODEZİK AĞLAR VE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ İLE İZLENMESİ PROJESİ (İZDOGAP)
    KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »