18 Ocak 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Pre-service Teachers’ Beliefs about Curriculum Orientations", Belgin Tanrıverdi, Özlem Apak, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 842 – 848, (2014)
  • "Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması ", Belgin Tanrıverdi, Özlem Apak, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 10/2, , (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", Z. Nurdan Baysal, Özlem Tezcan, Burcu Demirbaş Nemli, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 476-492, (2017)
  • "Evaluation of Reading Habits of Teacher Candidates: Study of Scale Development", Senem Seda Şahenk Erkan, Asude Balaban Dağal, Özlem Tezcan, Journal of Education and Training Studies ERIC, Vol. 4, No. 1; January 2016, , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri", Z. Nurdan Baysal, Özlem Tezcan, K. Ersin Araç, , XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , (2017)
  • "Examination of the Studies on the Life Studies Course in Turkey", Özlem Tezcan, Nur Ütkür, , International Teacher Education Conference, , , (2017)
Devamı »

Projeler

  • Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi
    KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »