15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Pre-service Teachers’ Beliefs about Curriculum Orientations", Belgin Tanrıverdi, Özlem Apak, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 842 – 848, (2014)
  • "Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması ", Belgin Tanrıverdi, Özlem Apak, KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 10/2, , (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış", "Zeliha Nurdan BAYSAL", "Özlem TEZCAN", "Kamil Ersin ARAÇ", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 117-134, (2018)
  • "Perceptions of Elementary School Students: Experiences and Dreams about the Life Studies Course", "Zeliha Nurdan BAYSAL", Özlem TEZCAN", "Kamil Ersin ARAÇ", Universal Journal of Educational Research, 6(3), 440-454, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri", Z. Nurdan Baysal, Özlem Tezcan, K. Ersin Araç, , XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, , , (2017)
  • "Examination of the Studies on the Life Studies Course in Turkey", Özlem Tezcan, Nur Ütkür, , International Teacher Education Conference, , , (2017)
Devamı »

Projeler

  • Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi
    KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »