21 Şubat 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The effects of gibberellic acid on Allium cepa root tip meristematic cells", "Burçak Tütünoğlu", "Özlem Aksoy", "Rabia Özbek", "Fevzi Uçkan", Biologia Plantarum, 63, 365-370, (2019)
 • "The Effects of The Herbicide Roundup on Zea Mays L.", "Özlem Aksoy", "Sevgi Türker Kaya", "Burçak Tütünoğlu", Fresenius Environmental Bulletin, 25, , (2019)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Morphological and Anatomical Effects of the Herbicide Roundup on Zea mays (Poaceae)", Burçak Tütünoğlu, Özlem Aksoy , Journal of Functional and Environmental Botany, 4(2), 71-76, (2014)
 • "The phytotoxic and genotoxic effects of olive oil and milk industry waste water on Elodea canadensis", "Özlem Aksoy", Journal of Functional and Environmental Botany, 3(1), 43-53, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Cytological Effects of Coumarin on the Mitosis of Lens culinaris Medik.", "Burcu Yüksel", "Özlem Aksoy", , International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, , , (2017)
 • "Genotoxic Effects of Some Food Colorants on Zea mays L. var. saccharata Sturt.", "Salih Dikilitaş", "Özlem Aksoy", , Ecology 2017, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Biyoçeşitlilik I, Biyoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Hücre Biyolojisi Lab., Biyoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bitki Yetiştirme Teknikleri, Biyoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Giberellik asit in Galleria melonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Allium cepa (Liliaceae) Üzerindeki Genotoksik Etkileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Bazı pestisitlerin Soya (Glycine max) Üzerindeki Fitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • “Kocaeli İli Bazı Endüstriyel Atık Su Örneklerinin Elodea Canadensis Üzerindeki Morfolojik, Anatomik, Sitolojik Ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması”
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »