23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Origin of Salinization and Pollution Sources and Geochemical Processes in Urban Coastal Aquifer (Kocaeli, NW Turkey)", İrfan Yolcubal, Özge Can Ataş Gündüz, Neslihan Kurtuluş , Environmental Earth Science, , , (2019)
 • "Assessment of impact of environmental pollution on groundwater and surface water qualities in a heavily industrialized district of Kocaeli (Dilovası), Turkey", İrfan Yolcubal, Özge Can Gündüz, Fatmanur Sönmez, Environmental Earth Science, 75:170, , (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İzmit Ovası’nın Hidrojeolojisi ve Yeraltı suyu Kalitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU. 72 syf. ", "İrfan Yolcubal", "Özge Can Gündüz", "Neslihan Kurtuluş", , , , (2012)
 • "Dilovası’nın Hidrojeolojisi ve Yeraltısuyu Kalitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU, 55 syf.", "İrfan Yolcubal", "Özge Can Gündüz", "Neslihan Kurtuluş", , , , (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Basınçlı Kıyı Alüvyon Akifer Sisteminde Tuzluluğun ve Kirliliğin Kökeni ve Etkileyen Süreçler, İzmit Ovası Örneği (Kocaeli, Türkiye)", İrfan Yolcubal, Özge Can Ataş Gündüz, Neslihan Kurtuluş, , Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, , , (2018)
 • "İzmit (Kocaeli) Ovası Alüvyon Akifer Sistemindeki Yeraltı Sularının Tuzluluğunun Kökeni", "Özge Can Gündüz","İrfan Yolcubal","Neslihan Kurtuluş", , Türkiye Jeoloji Kurultayı, , , (2016)
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli Bölgesi Tarım Topraklarında Pestisitlerin Mobilitesinin İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Akyazı-Kuzuluk (Sakarya) Çevresindeki Jeotermal Suların Çevresel İzotop Açısından İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Yuvacık Baraj Havzasında Yer Alan Karstik Kaynak Sularının Beslenme Alanlarının, Yeraltısuyu Akım Yollarının ve Dinamiğinin Boya İzleme Deneyleri İle Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
Devamı »