23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim'in Askeri Alandaki Kararlarının İstanbul'da Kent Mekanının Kullanımına Etkileri", Oya Şenyurt, Bilig, S. 78, 199-229, (2016)
 • "Kosova'da Murad Hüdavendigar Türbesi ve Ek Yapıları", Oya Şenyurt, METU JFA, 29/2, 285-311, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Şemsi Ahmed Paşa’nın Üsküdar’daki Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme", Oya Şenyurt, KOSBED (ASOS, Akademik dizin), S. 35, 163-192, (2018)
 • "19. Yüzyıl Sonlarında Feriköy'de Bulgar Rahipler ve Gürcü Rahibeler Arasında Bilinmeyen Bir Arsa Anlaşmazlığı", Oya Şenyurt, Akademik İncelemeler Dergisi (AID) (ULAKBİM, COPERNICUS, SOBİAD, ESJI vs.), C. 13 S. 1, 263-290, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "1965-1975 Yılları Arasında Gazete Haberlerinde Karamürsel'in Kentsel Gelişimi ve Mimarisi", Oya Şenyurt, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, 3, 1753-1773, (2016)
 • "Kent Belleğinin Yıkımı ve Kentsel Dönüşüm(süzlük)", Oya Şenyurt, UPAD 2014, UPAD, C.2, 1137-1153, (2014)
Devamı »

Dersler

 • Mimarlık Tarihi 1, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Mimari Üsluplar (ÜSD), Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çağdaş Mimarlığın Göstergeleri, Mimarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • "1923-1960/İzmit Cumhuriyet'in Tanıkları Binalar ve Kentten Haberler" başlıklı kitabımın, kent tarihine ilişkin belgesel film çalışması
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Kazıklı Kervansarayı restorasyon projesi
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Kocaeli Kenti'ndeki Korunması Gerekli Kültür ve Tabiar Varlıklarının Envanteri ve Sürdürülebilirliği İçin Bir Model Önerisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »