24 Mayıs 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Optimization, modeling and characterization of sol-gel process parameters for the synthesis of nanostructured boron doped alumina catalyst supports", Murat Efgan Kibar, Orhan Özcan, Yeşim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, Ayşe Nilgün Akin, Microporous and Mesoporous Materials, 229, 134-144, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Synthesis Gas Production from Tri-Reforming and Partial Oxidation of Simulated Biogas over Ni/ZrO2-MgO-Al2O3 ", Merve Doğan, Emel Engintepe, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, , 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, , , (2016)
  • "Partial oxidation of biogas for hydrogen production over Ce-promoted Ni/MgAl Hydrotalcite-like catalyst ", Emel Engintepe, Merve Doğan, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, , 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, , , (2016)
Devamı »

Projeler

  • Biyogazdan hidrojen üretilmesi amacıyla üçlü reformlama reaksiyonları için katalizör ve süreç geliştirilmesi
    KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
  • Bor ve Nano-bor katkılı hidroprosesing katalizörü geliştirme
    TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »