27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Determination of the Geometric Form of Hierapolis Theater in Pamukkale, Turkey", Ozan ARSLAN, Orhan KURT, Journal of Surveying Engineering, 10.1061/(ASCE)SU, , 04014008:1-7, (2014)
 • "Geometric Interpretation and Precision Analysis of Algebraic Ellipse Fitting Using Least Squares Method", Orhan KURT, Ozan ARSLAN, Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica, 47(4), 430-440, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "On ill-conditioning in 3D similarity transformation", Orhan KURT, International Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO), 2(1), 47-53, (2015)
 • "Çoklu Frekanslı GNSS Ölçüleri İle Anlık Bağıl Konum Belirlemede Stokastik Model Oluşturma", Orhan KURT, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 13. Harita Kurultayı Özel Sayısı, 2011-2, 39-47, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Yuvacık ve Namazgah Baraj Deformasyonlarının İzlenmesi", Orhan KURT, Hakan İLHAN, Dilek AYDIN, İsmail SEYREK, Eşref AKIŞ, Ömer Faruk ÇELİK, Önder EKİNCİ, Veysel BAŞARIR, Türker AYGÜN, International Earthquake Syposium, Kocaeli 2015 https://www.researchgate.net/profile/Orhan_Kurt2/publications, 10-12 Haziran 2015, Kocaeli., https://www.researchgate.net/profile/Orhan_Kurt2/publications, , (2015)
 • "GNSS Uydusu Kepler Yörünge Elemanlarının Spektral Analizi", Orhan KURT, 978-1-4799-4874-1/14/$31.00 ©2014 IEEE, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Temel Koordinat Sistemleri , Harita Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Dengelemede Özel Konular, Harita Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Jeodezik Büyüklüklerin Kestirimi ve Doğrusal Hipotez Testleri, Jeodezi ve Jeoinformasyon Müh.,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »