23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Transport of methylene blue through bulk liquid membrane containing calix[8]arene derivative", İ. Hilal gubbuk, ömer güngör, DESALINATION AND WATER TREATMENT, , , (2014)
 • "Kinetic study of mercury (II) transport through a liquid membrane containing calix[4]arene nitrile derivatives as a carrier in chloroform", I. Hilal Gubbuk, Omer Gungor, H. Korkmaz Alpoguz c, Mustafa Ersoz, Mustafa Yılmaz, Desalination, 261, 157-161, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Toksik Metallerin Arıtılması ve Bunun Gereksinimi", Ömer Güngör, Kimya Teknolojileri, , , (2006)
 • "Oksidasyon prosesleri ile azo boyalarının atık sulardan temizlenmesi", Ömer Güngör, Kimya Teknolojileri, , , (2005)
Devamı »

Dersler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Yalıtım Teknolojisi,
  • Dili: | Seviye:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Egitim Metotları, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Kimysal Maddeler ve Tehlikeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »