20 Ağustos 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "An Investigation of the Differences between Students in Low and High Achieving Schools and between Female and Male Students based on Motivational and Cognitive Variables in Turkey", Ömer Acar, Journal of the Human and Social Science Researches, 6(1), 500-518, (2017)
Tez:
2) "ARGÜMANTASYON DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA, BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA OLAN ETKİSİ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-749, (2016)
Tez:
3) "Examination of Science Learning Equity by Argumentation Instruction between Students Having Different Socio-Economic Status and Attending Different Achievement Level Schools", Ömer Acar, Journal of Turkish Science Education, 13 (4), 262-280, (2016)
Tez:
4) "Examination of Science Learning Equity through Argumentation and Traditional Instruction Noting Differences in Socio-Economic Status ", Ömer Acar, Science Education International, 26 (1), 24-41, (2015)
Tez:
5) "The Effect of Gender and Socio-economic Status of Students on Their Physics Conceptual Knowledge, Scientific Reasoning, and Nature of Science Understanding", Ömer Acar, Ayşe Büber, Zehra Tola, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2753–2756, (2015)
Tez: