24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "FeTeMM YAKLAŞIMIYLA İŞLENEN AYNALARDA YANSIMAVE IŞIĞIN SOĞRULMASI ÜNİTESİNİN ÖĞRENCİKAZANIMLARINA ETKİSİ", Burcu Durmaz, ÖMER ACAR ,AYLA KARATAŞ , , ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "FeTeMM EĞİTİMİ VE ARGÜMANTASYONA DAYALI OLARAKİŞLENEN 7. SINIF ELEKTRİK ENERJİSİ ÜNİTESİNİNÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ", Zuhal Baydar, ÖMER ACAR , , ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN FETEMM EĞİTİMİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", ÖMER ACAR ,Burcu Durmaz , Zuhal Baydar ,AYLA KARATAŞ , , Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Fen Başarısı Farklı Okullardaki Öğrencilerin Sınıf ve Cinsiyetleri Açısından Fen Başarısının İncelenmesi ", Ömer Acar, , 1. International Human and Social Science Researches Congress, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Cognitive and Motivational Variable Gender Differences In High and Low Achieving Schools ", Ömer Acar, , 26th International Conference on Educational Sciences,, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Cognitive and Motivational Variable Differences Between Students In High and Low Achieving Schools", Ömer Acar, , 26th International Conference on Educational Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Scientific Reasoning and Achievement of Prospective Science Teachers in an Argumentation-Based Guided Inquiry Course", Ömer Acar, Bruce Patton, , NARST, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "Argümantasyon Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlama, Bilimin Doğası Anlayışları ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Olan Etkisi", Zehra Tola, Ömer Acar, , 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
9) "Argümantasyon Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Ve Bilimin Doğası Bileşenlerini Kavrama Düzeyine Etkisi ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, , 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ , , , (2016)
Tez:
Ulusal-
10) "Fen Başarı Farkı Bulunan Okullarda Fen Başarısına Etki Eden Bilişsel ve Duyuşsal Faktörlerin İncelenmesi", Ömer Acar, Hüseyin Gül, , 3rd International Conference on Primary Education, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
11) "Bilimsel Düşünme Düzeyi Düşük ve Yüksek Öğrencilerin Geleneksel ve Argümantasyon Tabanlı Öğretimin Kullanıldığı Sınıflardaki Bilimsel Düşünme ve Kavramsal Anlamalarının Karşılaştırılması", Omer Acar, , UFBMEK, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
12) "The effect of gender and socio-economic status of students on their physics conceptual knowledge, scientific reasoning, and nature of science understanding", Ömer Acar, Ayşe Büber, Zehra Tola, , International Conference on New Horizons in Education , 3(4), 654-658, (2014)
Tez:
Uluslararası-
13) "Cinsiyet Değişkeninin Argümantasyon ve Geleneksel Öğretim Metotlarının Kullanıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Fen Öğrenimine olan Etkisinin İncelenmesi", Ömer Acar, , 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
14) "Conceptual Knowledge, Argumentation and Scientific Reasoning Gaps of Low and High Scientific Reasoners in an Argumentation Based Inquiry Instruction ", Ömer Acar, Bruce Patton, , NARST, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
15) "Scientific reasoning and conceptual knowledge in a college inquiry physics course", Acar, O. & Patton, B., Narst proceedings, NARST, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
16) "Undergraduate students’ reasoning skills and conceptual development in an inquiry class. ", Acar, O., Roychoudhury, A., Patton, B. , NARST, , , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
17) "Students’ cognitive conflict and conceptual change in a physics by inquiry class. ", Kim, Y., Lao, B, & Acar, O, AIP conference , , 818(1), 117-120, (2006)
Tez:
Uluslararası-