18 Temmuz 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Examination of Learning Equity among Prospective Science Teachers Who are Concrete, Formal and Postformal Reasoners after an Argumentation-Based Inquiry Course", Ömer Acar, Bruce R. Patton, Australian Journal of Teacher Education, 41(2), 69-90, (2016)
 • "Examination of Gender Differences on Cognitive and Motivational Factors that Influence 8th Graders’ Science Achievement in Turkey", Ömer Acar, Lütfullah Türkmen, Ahmet Bilgin, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(5), 1027-1040, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "ARGÜMANTASYON DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA, BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA OLAN ETKİSİ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-749, (2016)
 • "Examination of Science Learning Equity by Argumentation Instruction between Students Having Different Socio-Economic Status and Attending Different Achievement Level Schools", Ömer Acar, Journal of Turkish Science Education, 13 (4), 262-280, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Scientific Reasoning and Achievement of Prospective Science Teachers in an Argumentation-Based Guided Inquiry Course", Ömer Acar, Bruce Patton, , NARST, , , (2016)
 • "Argümantasyon Öğretiminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlama, Bilimin Doğası Anlayışları ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Olan Etkisi", Zehra Tola, Ömer Acar, , 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Genel Fizik-III, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik-III Lab , Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik I, Matematik Öğretmenliği Programı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Fen başarı düzeyi farklı okullarda öğrencilerin duyuşsal ve bilişsel özelliklerinin fen başarıları üzerine etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Argümantasyon Öğretim Tekniklerinin Öğretmenlere Kazandırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Yarışan Teoriler Öğretim Metodunun Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »