15 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Investigation of the Science Achievement Models for Low and High Achieving Schools and Gender Differences in Turkey", Ömer Acar, Journal of Research In Science Teaching, early view, doi:10.1002/tea.21517, (2018)
 • "Examination of Learning Equity among Prospective Science Teachers Who are Concrete, Formal and Postformal Reasoners after an Argumentation-Based Inquiry Course", Ömer Acar, Bruce R. Patton, Australian Journal of Teacher Education, 41(2), 69-90, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "An Investigation of the Differences between Students in Low and High Achieving Schools and between Female and Male Students based on Motivational and Cognitive Variables in Turkey", Ömer Acar, Journal of the Human and Social Science Researches, 6(1), 500-518, (2017)
 • "ARGÜMANTASYON DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA, BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA OLAN ETKİSİ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-749, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Cognitive and Motivational Variable Gender Differences In High and Low Achieving Schools ", Ömer Acar, , 26th International Conference on Educational Sciences,, , , (2017)
 • "Cognitive and Motivational Variable Differences Between Students In High and Low Achieving Schools", Ömer Acar, , 26th International Conference on Educational Sciences, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Genel Fizik-III, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik-III Lab , Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik I, Matematik Öğretmenliği Programı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Fen başarı düzeyi farklı okullarda öğrencilerin duyuşsal ve bilişsel özelliklerinin fen başarıları üzerine etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Argümantasyon Öğretim Tekniklerinin Öğretmenlere Kazandırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Yarışan Teoriler Öğretim Metodunun Öğrenci Kazanımları Üzerine Etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »