16 Kasım 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Synthesis of Solketal from Glycerol and Acetone over Amberlyst-46 to Produce an Oxygenated Fuel Additive", Oguzhan Ilgen, Senol Yerlikaya,Funda Oguzkaya Akyurek, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 62(2), 144-148, (2017)
 • "Reactive Separation System for Effective Upgrade of Levulinic Acid into Ethyl Levulinate ", Derya Unlu,Oguzhan Ilgen, Nilufer Durmaz Hilmioglu, Chemical Engineering Research and Design, 118, 248–258, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kalsiyum Asetat Yüklenmiş Dolomit Katalizörü İle Kanola Yaği Ve Metanolden Biyodizel Üretimi", Oğuzhan İLGEN, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi -A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik , 17 (2), 413-421, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Effects of various parameters on the yield of biodiesel production from high acid value sunflower oil by using zirconium sulfate as a heterogeneous acid catalyst ", M. İmge Şenoymak, Oğuzhan İlgen, 8 th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey, , , , (2016)
 • "Biodiesel production from high acid value sunflower oil by using zirconium sulfate as a heterogeneous acid catalys", M. İmge Şenoymak, Oğuzhan İlgen, 1st International Catalysis Congress 27-30 Nisan 2016 , Bursa -Turkey, , , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Proses Kontrol ( A - B ), Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sunumlu Proje , Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Katalitik Membran Reaktörde Biyokatkı Etil Levulinat Üretiminin Ve Biyodizele Uyumunun İncelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Oleik Asitin Metanol İle Esterifikasyonu İçin Katı Katalizör Geliştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Biyodizel Yakıt ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »