23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Age determination for segments of the North Anatolian Fault (NAF) Northern Branch by 234U/230Th dating of Soğucak (Yalova) range-front travertines, South Marmara, Turkey", "H Haluk SELİM" "Orhan YAVUZ" "Ömer Feyzi GÜRER" "Ahmet KARAKAŞ" "Ömer TAŞ" " , Quaternary International, ELSEVIER, 425, 416-424, (2016)
 • "Plio-Quaternary kinematic development and paleostress pattern of the Edremit basın, western Turkey", "Ö Feyzi GÜRER" "Ercan SANGU" "Muzaffer ÖZBURAN" "Alper GÜRBÜZ" "Aysan GÜRER" "Hasan SİNİR", Tectonophysics, 679, 199-210, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Geyve Boğazı ve Pamukova Arasında Yer alan Granitoyitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri", "Ömer Faruk ÇELİK" "Ömer Feyzi GÜRER" İ"lknur ÖZ", Uygulamalı Yerbilimleri, 8, 61-75, (2009)
 • "Geology of the Ören and surrounding regions, SW Anatolia", "Ömer Feyzi Gürer" "Yücel Yılmaz", Turkish Journal of Earth Sciences, 11-1, 1-13 , (2002)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Edremit Havzası ve Çevresinin Geç Senozoyik Fay Kinematikleri, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Rolü, KB Türkiye", "Ercan Sangu", "Ö Feyzi Gürer", "Muzaffer Özburan", "Alper Gürbüz", "Hasan Sinir", , 5. Uluslararası Deprem Sempozyumu, , , (2015)
 • "Kuvaterner Stratigrafisi: İlkeler ve Yöntemler", Ömer Feyzi GÜRER, KUVATERNER BİLİMİ, KUVATERNER BİLİMİ, Lisansüstü Yaz Okulu, , , (2012)
Devamı »

Dersler

 • Türkiye'nin Neotektoniği, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Kuvaterner Jeolojisi, İnşaat Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Yapısal Jeolojide İleri Konular, Jeoloji Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli-Adapazarı Koridorunun Neotektonik İncelemesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • EDREMİT GRABENİ’Nİ OLUŞTURAN FAYLARIN KİNEMATİĞİ VE BATI ANADOLU GERİLMELİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Yalova Güneyinde Soğucak Köyü çevresinde yüzeylenen Traverten oluşuklarının Jeokimyasal Kökeni ve Aktif Tektonikle olan ilişkisinin incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »