19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Su Dağıtım şebekeleri İçin Minimum Yük Kayıplı Bir Optimizasyon Stratejisi", "Önder Ekinci""Haluk Konak""Ergün Öztürk", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005/92, 44-54, (2005)
Tez:
-
2) "Yaşamsal Altyapı Sistemlerinin İzlenmesi", "Önder Ekinci""Haluk Konak", Mimarizm Dergisi, Nisan 2005, 122-125, (2005)
Tez:
-