18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Gastric carcinoma diagnosed at the third trimester: a case report", G. Yücesoy, O. Büyükgebiz, K Yildiz, Y. Cakiroğlu, S. Ozkan, H. Bodur., Archives of gynecology and obstetrics, 274(1), 274(1), (2006)
Tez:
-
2) "Tıkanma sarılığında perkütan biliyer drenaj uygulamalarımız", O. Büyükgebiz, O. Yirmibeşoğlu, A. Türkdoğan, M. Kuru, O. Özbay, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 74-79 , (2001)
Tez:
-
3) "Memedeki kitlelerin tanısında üçlü test", A. Çubukçu, O. Büyükgebiz, N.N. Gönüllü, E. Çiftçi, N. Paksoy, Ulusal Cerrahi Dergisi, 17 (3), 176-180 , (2001)
Tez:
-
4) "Apoptosis", O. Büyükgebiz, J. S. Caferler, Sendrom, 13 (1), 102-107 , (2001)
Tez:
-
5) "Deriye Fistülizasyon gösteren akut tiroidit olgusu", A. Çubukçu, O. Büyükgebiz, B. Müezzinoğlu, Çağdaş Cerrahi Dergisi , , , (2001)
Tez:
-
6) "Ameliyat sırasında yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin rolü: İleriye Yönelik Bir Çalışma", O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, S. Kaçar Özkara, N. Paksoy, E. Okay, M. Dülger, Ulusal Cerrahi Dergisi, 16 (4), 217-221 , (2000)
Tez:
-
7) "Bir üniversite hastanesi acil servisinde grup dinamiği etmenlerinin değerlendirilmesi", O. Büyükgebiz, U. Tarhan, A. Türkel Uluçınar, Ulusal Travma Dergisi, 6 (3), 207-211 , (2000)
Tez:
-
8) "Kolorektal kanser metastazı olan hastalarda 5-Fluorourasil ve İnterferon-alfa-2a kombinasyon tedavisine immun yanıtın değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma", O. Büyükgebiz, Ş. Şahin, B. M. Güllüoğlu, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, , , (2000)
Tez:
-
9) "İnvaziv papiller tiroid kanserinde kısmi trakea rezeksiyonu ve burun septum kıkırdağı transpozisyonu", O. Büyükgebiz, G. Keskin, M. Üstün, A. Çubukçu, M. Kuru, C. Ateş, Z. Yumbul, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 8 (3), 163-167 , (2000)
Tez:
-
10) "Safra yolundaki askaris nedeniyle yapılan laparoskopik kolanjioskopi", O. Büyükgebiz, S. Özkan, A. Türkdoğan, B. Yelimlieş, S. Kanar, M. İnal, Y. Akgöz, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 248-250 , (2000)
Tez:
-
11) "Ağız yoluyla yerleştirilen duodenal Wallstent’e bağlı mide ülserasyonu", O. Büyükgebiz, E. Çiftçi, S. Kaçar Özkara, M. Dülger, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 8 (2), 111-113 , (2000)
Tez:
-
12) "Meme kanseri ve aksilla metastazlarının değerlendirilmesinde Tc-99m Tetrofosmin sintigrafisinin rolü", O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, O. Yirmibeşoğlu, S. Özkan, B. Yelimlieş, Z. Utkan, C. Aktolun, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 7 (4), 192-197 , (1999)
Tez:
-
13) "Captopril’in EuroCollins ve UW (University of Wisconsin) solüsyonlarına eklenmesiyle böbrek hücrelerinin canlılığı artmaktadır", O. Büyükgebiz, A. Yussim, H. Or, M. Dülger, Ulusal Cerrahi Dergisi, 15 (4), 225-231 , (1999)
Tez:
-
14) "Pilonidal sinüs cerrahisinde Limberg flep", A. Çubukçu, O. Büyükgebiz, N. N. Gönüllü, A. Alponat, Z. Utkan, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 9, 69-71 , (1999)
Tez:
-
15) "Kolonoskopi hastalarında oral sodyum fosfat ile kolon temizliği", A. Çubukçu, O. Büyükgebiz, A. Alponat, N. N. Gönüllü, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 9, 51-53 , (1999)
Tez:
-
16) "Uç İçe (Sleeve) damar anastomozu tekniği : Sıçanlarda Böbrek Nakli İçin Hızlı Bir Yöntem", O. Büyükgebiz, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 6 (3), 128-130 , (1998)
Tez:
-
17) "“Laparoskopik splenektomi : 90° Lateral dekubitus pozisyonu tekniği", O. Büyükgebiz, B. Eraldemir, S. Özkan, B. Yelimlieş,O. Yirmibeşoğlu, Z.Utkan, M. Dülger, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 6 (3), 124-127 , (1998)
Tez:
-
18) "Hydatid cyst of the liver with rupture into bronchi (Case Report)", O. Özbay, A, Alponat, O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, N.N. Gönüllü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi, 2, 45-47 , (1997)
Tez:
-
19) "Karında unutulan gazlı bezin barsak lümenine göçetmesine ikincil bir ileus olgusu", O. Özbay, O. Büyükgebiz, A. Alponat, A. Çubukçu, E. Altunkaya, M. Dülger, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 6, 46-48 , (1996)
Tez:
-
20) "Rektosigmoid kanserlerde sirküler stapler kullanımı ve sonuçları", O. Büyükgebiz, Y. Yavuz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, N. B. Ulusoy, R. Yalın, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 4, 90-94 , (1994)
Tez:
-
21) "Operasyon sırasında unutulmuş gazlı bezin (Gosypiboma) bilgisayarlı tomografi bulguları", T. Biren, G. Ekinci, F. Peyrovi, O. Büyükgebiz, Bilgisayarlı Tomografi Dergisi, 3, 53-55 , (1994)
Tez:
-
22) "Herni onarımında bir başka seçenek: Preperitoneal (posterior) yaklaşım", Ö. Günal, A.Ö. Aktan, C. Yeğen, O. Büyükgebiz, R. Yalın, Cerrahi Tıp Bülteni, 3 (1), 22-25 , (1994)
Tez:
-
23) "Hemoroidektomi sonrası ateş", R. İnceoğlu, O. Büyükgebiz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, R. Yalın, Göztepe Tıp Dergisi , 9, 4-5 , (1994)
Tez:
-
24) "Sacrococcygeal chordoma : A case report and review of the literature", . Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, H.H. Döşlüoğlu, T. Esemenli, F. Söylemezoğlu, Marmara Medical Journal, 4 (2), 75-77, (1994)
Tez:
-
25) "Benign safra yolu darlıkları ve cerrahi tedavisi", N. Okboy, O. Büyükgebiz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, R. Yalın, Cerrahi Tıp Bülteni, 2 (2), 80-84 , (1993)
Tez:
-
26) "Tek lobu tutan Caroli Hastalığı", O. Büyükgebiz, C. Yeğen, R. Yalın, Ulusal Cerrahi Dergisi, 9 (2), 147-149 , (1993)
Tez:
-
27) "Rektum kanserlerinin preoperatif değerlendirilmesinde intrarektal ultrasonografinin rolü", C. Yeğen, A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, Ö. Günal, K. Tuncalı, R. Yalın, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 4 (1), 177-180 , (1991)
Tez:
-