18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "İKİ YENİ TEKNİK: AMELİYAT SIRASINDA KILIF İÇİ BARSAK İRRİGASYONU VE SUALTI VİDEOSKOPİK KOLONOSKOPİ ", Büyükgebiz Oğuzhan, Kongre Kitabı S-39, Ulusal Laparoskopi ve Endoskopi Kongresi, , S-39, (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "Perkütan endoskopik gastrostomi girişimlerimizin irdelenmesi", O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, A. Alponat, M. Dülger, Endoskopik - Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, IV. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 7(1), 23, (2000)
Tez:
Ulusal-
3) "Tc-m Tetrofosmin scintigraphy in the evaluation of breast carcinoma and its axillary metastases", O. Büyükgebiz, O. Özbay, A. Çubukçu, C. Aktolun, M Dülger, Abstract Book, Eurosurgery, 2000, , 130, (2000)
Tez:
Uluslararası-
4) "Intraoperative fine needle aspiration biopsy can be a preferable alternative to frozen section examination", O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, E. Okay, N.N. Gönüllü, N. Paksoy, Abstract Book, Eurosurgery 2000, , 59, (2000)
Tez:
Uluslararası-
5) "Comparison of mechanical bowel preparation with oral sodium phosphate and antibiotic preparation in colorectal surgery", O. Büyükgebiz, A. Çubukçu, S. Gündeş, O. Özbay, Clinical Microbiology and Infection, 10th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease, 6 (1), 137, (2000)
Tez:
Uluslararası-
6) "Kolonoskopi hastalarında kolon temizliği prokolümüz", A. Çubukçu, S. Özkan, O. Büyükgebiz, A. Alponat, , VIII. Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
7) "Pilonidal sinüs cerrahisinde Limberg flep deneyimimiz", A. Çubukçu, O. Büyükgebiz, E. Okay, M. Dülger, , VIII. Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
8) "Metastatik kolorektal kanserde 5-FU ve İnterferon alfa-2a tedavisinin etkinliğinin lökosit stimülasyon testi ile değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma", O. Büyükgebiz, Ş. Şahin, A. Özdemir Aktan, R. Yalın, Bildiri Özetleri Kitabı, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, , 21, (1999)
Tez:
Ulusal-
9) "Tc-99m Tetrofosmin sintigrafisinin meme kanserindeki yeri.", O. Büyükgebiz, O. Yirmibeşoğlu, S. Özkan, B. Yelimlieş, A. Çubukçu, Z. Utkan,C.Aktolun, Cerrahi Onkoloji Dergisi, V. Meme Hastalıkları Kongresi, 1 (1), 38, (1999)
Tez:
Ulusal-
10) "Palpabl meme lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi deneyimimiz", A Çubukçu, N.N. Gönüllü, A. Alponat, S.Ö. Kaçar, O. Büyükgebiz, H. Dal, N. Paksoy, M. Dülger, Cerrahi Onkoloji Dergisi, V. Meme Hastalıkları Kongresi, 1 (1), 42, (1999)
Tez:
Ulusal-
11) "Captopril‘in EC ve UW solüsyonlarında hipotermik prezervasyonu yapılan tavşan böbreklerinin canlılığı üzerine etkisi", O. Büyükgebiz, A. Yussim, H. Or, O. Özbay, M. Dülger, Özet Kitabı , Ulusal Cerrahi Kongresi’98, , 89, (1998)
Tez:
Ulusal-
12) "Laparoskopik splenektomi : Lateral dekubitus pozisyonu tekniği", O. Büyükgebiz, Z. Utkan, F. Celayir, M. Dülger, Ulusal Cerrahi Congresi’98, Ulusal Cerrahi Congresi’98, , 112, (1998)
Tez:
Ulusal-
13) "Captopril Increases Viability of Renal Cells During Hypothermic Preservation In EC or UW", A. Yussim, O. Büyükgebiz, G. Boner, M. Dülger, H. Or, Z. Shapira, Abstract Book, 34th Congress of European Renal Association, 12(9), 195, (1997)
Tez:
Uluslararası-
14) "Thromboxane Synthetase inhibitor, UK 38485, ameliorates reperfusion injury in rat model of kidney transplantation", O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, R. Yalın, M. Dülger, Abstract Book, 16th Annual Meeting of American Society of Transplant Physicians , 422, , (1997)
Tez:
Uluslararası-
15) "Thromboxane Synthetase inhibitor, UK 38485, ameliorates reperfusion injury in rat model of kidney transplantation", O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, R. Yalın, M. Dülger, , Eurosurgery'96 Sixth European Congress of Surgery, , , (1996)
Tez:
Uluslararası-
16) "Deneysel renal transplantaston modelinde tromboksan sentetaz inhibitörünün (UK 38374) serbest oksijen radikali hasarı üzerine etkisi", O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, R. Yalın, M. Dülger, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
17) "Endotelin A reseptör antagonisti BQ-123, sıçanlarda yapılan böbrek naklinde reperfüzyon hasarını engellemektedir", O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, R. Yalın, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1996)
Tez:
Ulusal-
18) "BQ-123 is Protective Against Free Radical Mediated I/R Injury In a Rat Model of Renal Transplantation", G. Haklar, O. Büyükgebiz, Ö. Aktan, A.S. Yalçın, , International Congress on Free Radicals in Health and Disease, , , (1995)
Tez:
Uluslararası-
19) "Prevention of Calcium Influx Does Not Inhibit Endothelin Release", A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, C. Yeğen, G. Haklar, A.S. Yalçın, R. Yalın, Z.S. Ercan, , The Fourth International Congress of The Middle East Society For Organ Transplantation, , , (1994)
Tez:
Uluslararası-
20) "Does prostaglandin E2 act as a mediator for endothelin release?", O. Büyükgebiz, A.M. Saraç, M. Ghaemi, A.Ö. Aktan, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1994)
Tez:
Ulusal-
21) "Captopril increases endothelin levels in mesenteric ischemia-reperfusion injury", O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, R. Yalın, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1994)
Tez:
Ulusal-
22) "Allopurinol Inhibits Endothelin Release After Mesenteric Ischemia -Reperfusion Injury", 9. O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, C. Yeğen, G. Haklar, A.S. Yalçın, R. Yalın Z.S. Ercan, , The Fourth International Congress of The Middle East Society For Organ Transplantation, , , (1994)
Tez:
Uluslararası-
23) "Rektosigmoid kanserlerde sirküler stapler kullanımı ve sonuçları", O. Büyükgebiz, Y.Yavuz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, N. Barlas, R. Yalın, , V. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
24) "How minimally invazive is laparoscopic cholecystectomy?", A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, C. Yeğen, R. Yalın, , International Surgical Week 35th World Congress of International Society of Surgery, , , (1993)
Tez:
-
25) "Captopril increases endothelin release after small intestine ischaemia-reperfusion injury in the rat", . O. Büyükgebiz, A.Ö. Aktan, C. Yeğen, S. Yalçın, S. Ercan, R. Yalın, The British Journal of Surgery, Eurosurgery'93, Third European Congress of Surgery, 80, , (1993)
Tez:
Uluslararası-
26) "How minimally invazive is laparoscopic cholecystectomy?", .Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, C. Yeğen, R. Yalın, The British Journal of Surgery, Eurosurgery'93, Third European Congress of Surgery, 80, , (1993)
Tez:
Uluslararası-
27) "Laparoskopik kolesistektomi gerçekten "Minimal İnvaziv" mi?", O. Büyükgebiz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, B.M. Güllüoğlu, R. Yalın, , 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
28) "Laparoskopik kolesistektomi gerçekten "Minimal İnvaziv" mi?", C. Yeğen, A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, B.M. Güllüoğlu, R. Yalın, , X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
29) "Rektosigmoid kanserlerde sirküler stapler kullanımı ve sonuçları", O. Büyükgebiz, Y. Yavuz, C. Yeğen, A.Ö. Aktan, N.B. Ulusoy, R. Yalın, , X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, , , (1993)
Tez:
Ulusal-
30) "The role of intrarectal ultrasonography in preoperative evaluation of rectal carcinoma", C.Yeğen, A.Ö. Aktan , O. Büyükgebiz , Ö. Günal , R. Yalın, , International Society of University Colon and Rectal Surgeons XIVth Biennial Congress, , , (1992)
Tez:
-
31) "Role of intrarectal ultrasonography in preoperative evaluation of rectal cancer", C. Yeğen, A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, Ö. Günal, R. Yalın, , Eurosurgery'92, Second European Congress of Surgery, , , (1992)
Tez:
Uluslararası-
32) "Hemoroidektomi sonrası postoperatif ateş", R. İnceoğlu, O.Büyükgebiz, N. Okboy, H. Döşlüoğlu, , Ulusal Cerrahi Kongresi , , , (1992)
Tez:
Ulusal-
33) "The role of intrarectal ultrasonography in peoperative evaluation of rectal cancer", O. Büyükgebiz, M. Ghaemi, B.M. Güllüoğlu, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
34) "Rektosigmoid kanserlerde stapler ile anastomoz ve intraoperatif hava testinin önemi,", C. Yeğen, H. Döşlüoğlu, O. Büyükgebiz, R. Yalın, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1992)
Tez:
Ulusal-
35) "Genel cerrahi infeksiyonlarında Seftriakson kullanılması", R. Yalın, Ö. Günal, O. Büyükgebiz, ANKEM Dergisi , 1. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 5(2), , (1991)
Tez:
Ulusal-
36) "Pankreas pseudokisti tanısıyla kisto-jejunostomi yapılan kistik feokromasitoma olgusu", O. Büyükgebiz, O. Çamurdanoğlu, N. Ulusoy, S. Küllü, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
37) "Abdominal surgery in elderly patients", N. Okboy, A.Ö. Aktan, O. Büyükgebiz, E. Tankurt, , Ulusal Cerrahi Kongresi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-