20 Ağustos 2019 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2003 | Tez Konusu: Parsiyel hepatektomide oluşan reperfüzyon hasarı modelinde, ACE blokörü lisopril’in Endotelin-1,2 ve TNF- salınımına etkileri
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Dr. Oktay Yirmibeşoğlu
Diğer Danışman: | Durum: