18 Temmuz 2018 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An Evaluation of Eating Disorders Among a Group of Turkish University Students", ŞANLIER Nevin, YABANCI Nurcan, ALYAKUT Ömür, APPETITE APPETITE 0195-6663 B 2010 Fen (SCI) , 51, 641-645, (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Postmodern Toplumda Değişen Evler: Yeni Yaşam Tarzı Vadeden Ev Reklamlarının Göstergebilimsel İncelenmesi ", Ömür ALYAKUT, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi -IKAD, 44, 244-263, (2017)
 • "Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi", Tülay POLAT ÜZÜMCÜ; Ömür ALYAKUT; Nükhet ADALET AKPULAT , KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 19 (28), 132-140, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Türk Mutfak Kültüründe Fermente Bir İçecek: Boza (A Fermented Beverage in Turkish Cuisine Culture: Boza) ", Fereli, Simay; Alyakut, Ömür; Küçükkömürler, Saime, , International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, , , (2017)
 • "OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CYBER-BULLYING ", Ömür ALYAKUT, , 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Gıda Coğrafyası, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Teknikleri-I-, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İletişim Teknikleri, Turizm ve Otel işletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kartepe Kitabı
  Belediyeler tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Ev Pansiyonculuğu: Maşukiye ve Derbent'te Ev Pansiyonculuğu Konusunda Eğitim
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2003)
Devamı »