21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

BilgiAtıfDosya
1) "Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome Using Optical Coherence Tomography", Yuksel N, Altintas O, Celik M, Ozkan B, Caglar Y., Ophthalmologica, 221(5), 299-304, (2007)
Tez:
0-
2) "Proliferatif Diabetik Retinopatili Olgularda Kombine Fako-Pars Plana Vitrektomi Cerrahisi Sonuçlarımız", Hande ETUŞ, Levent KARABAŞ, Özgül ALTINTAŞ, Nurşen YÜKSEL, Yusuf ÇAĞLAR, RETİNA-VİTREUS OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 14, 269-274, (2006)
Tez:
0-
3) "A comparison of the short term hypotensive effect and side effects of unilateral brimonidine and apraclonidine in patients with elevated intraocular pressure.", Yüksel N, Karabaş L, Altıntaş Ö, Yıldırım Y, Çağlar Y. , Ophthalmologica, 216, 45-49, (2002)
Tez:
0-
4) "Comparison of blood flow velocities of the extraocular vessels in patients with pseudoexfoliation or primary open angle glaucoma.", Yüksel N, Karabaş L, Demirci A, Arslan A, Altıntaş A, Çağlar Y., Ophthalmologica , 215, 424-429., (2001)
Tez:
2-
5) "Ocular hemodynamics in pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliation glaucoma.", Yüksel N, Karabaş L, Arslan A, Demirci A, Çağlar Y., Ophthalmology, 108, 1043-1049, (2001)
Tez:
0-
6) "The short-term effect of adding brimonidine 0.2 % to timolol treatment in patients with open- angle glaucoma.", Yüksel N, Altıntaş Ö, Karabaş L, Alp B, Çağlar Y. , Ophthalmologica, 213 , 228-33, (1999)
Tez:
0-
7) "The influence of drop size of cyclopentolate, phenylephrine and tropicamide on pupil dilation and systemic side effects in infants.", Elibol O, Alçelik T, Yüksel N, Çağlar Y., Acta Ophthalmologica , 75, 178-180, (1997)
Tez:
4-
8) "Düşük Hacimli (mini Damla) Midriatik İlaçların Etkisi ", Orhan ELİBOL, Turhan ALÇELİK, Nurşen YÜKSEL, Yusuf ÇAĞLAR , Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 4, , (1995)
Tez:
0-
9) "Penetrating corneal fish hook injury.", Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y, Ophthalmologica , 208:2, 112-113., (1994)
Tez:
0-
10) "Determination of ceftriaxone in aqueous humour and serum samples by differential-pulse adsorbtive stripping voltammetry", Altınöz S, Özer D, Temizer A, Yüksel N, Analyst, 119, 1575-1577, (1994)
Tez:
1-
11) "Optik Disk Melanositomasının Klinik Özellikleri", Nurşen YÜKSEL, Turhan ALÇELİK, Retina-Vitreus Oftalmoloji Dergisi, 2, 299-302, (1994)
Tez:
0-
12) "Apraclonidine and clonidine: a comparison of efficacy and side effects", Yüksel N, Güler C, Çağlar Y, Elibol O, International Ophthalmology , 16, 343-347, (1992)
Tez:
1-
13) "The effects of dopamine, haloperidol and bromocriptine on intraocular pressure", Elibol O, Güler C, Yüksel N, International Ophthalmology , 16 , 343-347, (1992)
Tez:
0-
14) "Bacterial Contamination of soft contact lens solutions.", Güler C, Bakıcı Z, Yüksel N, Çağlar Y., Contactologica , 12, 106-109., (1990)
Tez:
2-
15) "TERAPÖTIK KONTAKT LENS UYGULAMA SONUÇLARIMIZ", GÜLER C, ELIBOL O, YÜKSEL N. , TÜRK OFTALMOLOJI DERNEĞI DIYARBAKIR ŞUBESI, MAYIS SIMPOZYUMU, KORNEA CERRAHISI, , , (1990)
Tez:
0-
16) "KURU GÖZ SENDROMUNDA KORNEAL KOMPLIKASYONLARIN DEĞERLENDIRILMESI", GÜLER C, ELIBOL O, YÜKSEL N. , TÜRK OFTALMOLOJI DERNEĞI DIYARBAKIR ŞUBESI, MAYIS SIMPOZYUMU, KORNEA CERRAHISI, , , (1990)
Tez:
0-