21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Dorzolamid ile timololün konbinasyon ve konkomitan uygulamalarının göziçi basıncı üzerindeki etkilerinin incelenmesi", Alp B, Altıntaş Ö, Karabaş L.Yüksel N, Çağlar Y., Türk Oftalmoloji Gazetesi , 32, 94-99, (2002)
Tez:
-
2) "Short-term effect of apraclonidine on intraocular pressure in glaucoma patients receiving timolol and pilocarpine ", Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y, Alçelik T., Ophthalmologica, 211 , 354-357, (1997)
Tez:
-
3) "Prostaglandin E 2’nin kornea ve konjunktivada sitoprotektif etkisi", Yüksel N, Altunay H, Elibol O, Düzcan E, Çağlar Y, Koca Y., MN Oftalmoloji , 4, 3185-187, (1997)
Tez:
-
4) "Genel aneztezi sırasında göz korunması için yapay gözyaşı jel ve antibiyotikli pomadların karşılaştırılması", Serin A, Sungurtekin H, Yüksel N, Gönüllü M, Çağlar Y., Türk Anes Rean Cem Mecmuası , , 407-409, (1997)
Tez:
-
5) "Diabetik retinopatili olgularda görme kaybı ve neden olan faktörler", Alçelik T, Yüksel N, Çağlar Y, Retina-Vitreus Dergisi, 3, 155-159, (1995)
Tez:
-
6) "Düşük hacimli (mini damla) midriyatik ilaçların etkisi", Elibol O, Alçelik T, Yüksel N, Çağlar Y, Oftalmoloji dergisi, 4, 55-58, (1995)
Tez:
-
7) "Katarakt cerrahisi sonrası erken dönem göziçi basıncı artışında timolol maleat ve apraklonidin hidroklorid’in etkisi.", Alçelik T, Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y., MN Oftalmoloji , 4, 337-341, (1995)
Tez:
-
8) "Flöresein anjiografiye bağlı yan etkilerin azaltılmasında proflaksi", Yüksel N, Çağlar Y, Özay Y, Arıcı K, Retina-Vitreus , 2, 166-169, (1994)
Tez:
-
9) "Glokom tanısı almış hastalarda yanlış tanı oranı", Çağlar Y, Elibol O, Yüksel N, Özay Y., Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi , 3, 175-177, (1994)
Tez:
-
10) "Kronik blefaritlerde kapak ve konjunktiva florası", Yüksel N, Çağlar Y, Bakıcı Z M, Elibol O, Türk oftalmoloji derneği Dr. Vefik Hüsnü Bulat Yaz Sempozyumu Bült. Oküler Enfeksiyonlar, , 121-126, (1994)
Tez:
-
11) "Optik disk melanositomasının klinik özellikleri", Yüksel N, Alçelik T., Retina-Vitreus Dergisi, 2, 299-302, (1994)
Tez:
-
12) "Şaşılık cerrahisine genel ve peribulbar anestezinin karşılaştırılması", Elibol O, Yüksel N, Çağlar Y, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 24, 553-560, (1994)
Tez:
-
13) "Arka kapsül perforasyonlarında göziçi lens implantasyonu", Yüksel N, Alçelik T, Elibol O, Çağlar Y, Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kong Bült, 1, 339-341, (1994)
Tez:
-
14) "Kısa süreli asetozolamid kullanımının bazı yan etkileri", Demircan S, Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y., Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kong Bült, 3, 1041-1042, (1994)
Tez:
-
15) "Diabetik retinopatili olgularda görme kaybı ve neden olan faktörler", Alçelik T, Yüksel N, Çağlar Y., Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kong Bült, 3, 991-993, (1994)
Tez:
-
16) "Klonidinin entübasyon esnasında göziçi basıncına ve kardiovasküler sistem üzerine etkisi", Kafalı H, Gönüllü M, Yüksel N, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 15:4, 216-220, (1993)
Tez:
-
17) "Şaşılık cerrahisinda ayarlanabilir sütür uyguladığımız olgularda erken sonuçlarımız", Elibol O, Çağlar Y, Yüksel N, Topalkara A, XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 1, 124-130, (1993)
Tez:
-
18) "Flöresein anjiografiye bağlı yan etkilerin azaltılmasında proflaksi", Yüksel N, Çağlar Y, Özay Y, Arıcı K, XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 3, 1804-1807, (1993)
Tez:
-
19) "Timolol maleat kullanan oküler hipertansif olgularda apraclonidinin etkisi", Yüksel N, Güler C,Çağlar Y, Elibol O, XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 2, 554-557, (1992)
Tez:
-
20) "Ceftriaxone’nun serum ve humör aköz konsantrasyonlarının araştırılması", Yüksel N, Güler C, Çağlar Y, Alçelik T, Altınöz S, XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 2, 828-830, (1992)
Tez:
-
21) "Konjenital dakriosistitlerde basınçlı lavaj uygulaması", Sargın A, Güler C, Elibol O, Yüksel N, XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 2, 18-20, (1990)
Tez:
-
22) "Retrobulber injeksiyon yapmaksızın subkonjunktival anestezi ile oküler akinezi", Güler C, Elibol O, Çağlar Y, Yüksel N, XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, 2, 347-349, (1990)
Tez:
-
23) "Oftalmik cerrahide bupivakain", Güler C, Çağlar Y, Elibol O, Yüksel N, XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, , 360-363, (1990)
Tez:
-
24) "Pterjium tedavisinde konjonktival Z plasti", Yüksel N, Güler C, Çağlar Y, XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, , 245-246, (1989)
Tez:
-
25) "Standart dioptride intraoküler lens implantasyonu sonrası rezidüel refraksiyon kusurları", Güler C, Yüksel N, Çağlar Y, XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kong Bült, , 589-592, (1989)
Tez:
-
26) "Gentamisin oftalmik damlanın burun ve boğaz bakterial florasına etkileri", Çağlar Y, Almaç A, Güler C, Yıldırır S, Yüksel N, XX.Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kong Bült, , 236-238, (1989)
Tez:
-