21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Fakoemülsifikasyonda lidokain+ bupivakain ve benoxinate ile topikal anestezi", Altıntaş Ö, Parmaksız S, Karabaş VL, Demirci G, Yüksel N, , TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
2) "Ön kapsüloreksiste yırtık fakodan vazgeçmeyi gerektirir mi?", Parmaksız S, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Yüksel N, Demirci G, , TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
3) "The effects of Menopause and hormon replacement therapy on the quality and amount of tear, intraocular pressure and ocular blood flow", Altıntaş Ö, Çağlar Y, Yüksel N, Demirci A, Karabaş L, , SOE 2001-XII. Congress, European Society of Ophthalmology , , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
4) "Surgically induced astigmatism after phacoemulsification using anterior chamber maintainer and intraocular lens implantation through 2.8mm. incision", Karabaş VL, Parmaksız S, Yüksel N, Altıntaş Ö, Alp B, Çağlar Y, , SOE 2001-XII. Congress, European Society of Ophthalmology , , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
5) "Intranasal midazolam sedation for office probing under topical anesthesia", Karabaş L, Elibol O, Yüksel N, Çağlar Y., , SOE 1999- XII. Congress. European Society of Ophthalmology, , , (1999)
Tez:
Uluslararası-
6) "Katarakt ameliyatı sonrası pupilla şekline ön kapsülotomi yöntemi ve postoperatif midriyatik kullanımının etkileri", Karabaş VL, Yüksel N, Ekşioğlu E, Alp B, Koç A, Çağlar Y, , XXXI. Türk Oftalmoloji Kongresi, , , (1997)
Tez:
Ulusal-
7) "Determination of ceftriaxone in aqueous humour and serum samples by differential-pulse adsorbtive stripping voltammetry", Altınöz S, Özer D, Temizer A, Yüksel N, , 4th International Symposium on Drug Analysis., , , (1992)
Tez:
Uluslararası-
8) "Clonidine’nin intraoküler basınca etkisi", Gönüllü M, Kafalı H, Sak Ş, Yüksel N, , XXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, , , (1991)
Tez:
Ulusal-
9) "Terapötik kontakt lens uygulama sonuçlarımız", Güler C, Elibol O, Yüksel N., , Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi, Mayıs Simpozyumu, Kornea Cerrahisi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
10) "Kuru göz sendromunda korneal komplikasyonların değerlendirilmesi", Güler C, Elibol O, Yüksel N., , Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi, Mayıs Simpozyumu, Kornea Cerrahisi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
11) "Stromal herpetik keratit olgularında steroid kullanım sonuçlarımız", Güler C, Elibol O, Yüksel N, , Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi, Mayıs Simpozyumu, Kornea Cerrahisi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
12) "Kornea ülserlerinde predispozan faktörler", Güler C, Elibol O, Yüksel N., , Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi, Mayıs Simpozyumu, Kornea Cerrahisi, , , (1990)
Tez:
Ulusal-
13) "Kontakt lenslerin infeksiyöz komplikasyonları", Yüksel N, Güler C, Çağlar Y., , 19th European Congress of Contactology, , , (1989)
Tez:
Uluslararası-
14) "Yumuşak kontakt lens solusyonlarının kontaminasyonu ve mikrobial keratokonjonktivit", Güler C, Bakıcı Z,Yüksel N, Çağlar Y., , 19th European Congress of Contactology, , , (1989)
Tez:
Uluslararası-