12 Kasım 2019 | Salı
 

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi'nce yürütülen/veya bitmiş proje bilgileri:

1) Proje No/Kod : 2005/047 | A-3 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme için Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri
Proje Adı : SIÇANDA OLUŞAN DENEYSEL GLOKOM MODELİNDE RETİNAL GENGLİON HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN EKSİTOKSİK HASARA KARŞI MEMANTİNİN ETKİLERİ ELEKTROMİKROSKOBİK İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK ARŞ.
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
2) Proje No/Kod : 2007/081 |
Proje Adı : Pseudoexfoliatif Glokomlu ve Primer Açık Glokomlu Hastalarda Selektif Lazer Trabeküloplastinin Etkinliğinin erken ve geç dönem etkilerinin Araştırılması
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
3) Proje No/Kod : 2008/008 |
Proje Adı : Psödoeksfolyatif sendromlu, psödoeksfolyatif glokomlu ve primer açık açılı glokomlu hastalarda serum ve aköz humorde eritropoetin düzeyleri
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
4) Proje No/Kod : 2010/047 |
Proje Adı : Mezenkimal Kök Hücrelerin Büllöz Keratopati ve Kornea Stromal Hasarı Üzerine Etkileri
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
5) Proje No/Kod : 2012/002 |
Proje Adı : Deneysel Glokomda Erken ve Geç Dönem Ederavone Uygulmasının Nöron Koruyucu Etkisi : İmmünofloresan ve Biyokimyasal İnceleme
Süresi : 10 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
6) Proje No/Kod : 2012/053 |
Proje Adı : Tavşanlarda yapılan glokom filtran cerrahisinde everolimus ve Mitomisin-C nin antiproliferatif etkisinin karşılaştırılması
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
7) Proje No/Kod : 2015/015 |
Proje Adı : Pseudoeksfoliasyon sendromu olan kişilerin aköz sıvısındaki proteomiks içeriğinin incelenmesi
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : Proje Sona Ermiştir!
8) Proje No/Kod : 2018/145 |
Proje Adı : Deneysel UVB ışınına bağlı korneal hasar modelinde citicoline içeren damlanın antioksidan mekanizmalar üzerinden yara iyileşmesine etkisini ve hücre sağ kalımındaki rolünün klinik ve histopatolojik olarak araştırılması.
Süresi : 12 Ay
Kalan Süre/Durum : 0 Ay