14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome Using Optical Coherence Tomography", Yuksel N, Altintas O, Celik M, Ozkan B, Caglar Y., Ophthalmologica, 221(5), 299-304, (2007)
 • "Proliferatif Diabetik Retinopatili Olgularda Kombine Fako-Pars Plana Vitrektomi Cerrahisi Sonuçlarımız", Hande ETUŞ, Levent KARABAŞ, Özgül ALTINTAŞ, Nurşen YÜKSEL, Yusuf ÇAĞLAR, RETİNA-VİTREUS OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 14, 269-274, (2006)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Dorzolamid ile timololün konbinasyon ve konkomitan uygulamalarının göziçi basıncı üzerindeki etkilerinin incelenmesi", Alp B, Altıntaş Ö, Karabaş L.Yüksel N, Çağlar Y., Türk Oftalmoloji Gazetesi , 32, 94-99, (2002)
 • "Short-term effect of apraclonidine on intraocular pressure in glaucoma patients receiving timolol and pilocarpine ", Yüksel N, Elibol O, Çağlar Y, Alçelik T., Ophthalmologica, 211 , 354-357, (1997)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Fakoemülsifikasyonda lidokain+ bupivakain ve benoxinate ile topikal anestezi", Altıntaş Ö, Parmaksız S, Karabaş VL, Demirci G, Yüksel N, , TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi , , , (2002)
 • "Ön kapsüloreksiste yırtık fakodan vazgeçmeyi gerektirir mi?", Parmaksız S, Karabaş VL, Altıntaş Ö, Yüksel N, Demirci G, , TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, , , (2002)
Devamı »

Dersler

 • glokom, Tıp Fakültesi,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Deneysel glokomda erken ve geç dönem edaravone uygulamasının nöron koruyucu etkisi:İmmünofloresan ve biyokimyasal inceleme
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • ’Mezenkimal kök hücrelerin büllöz keratopati ve kornea stromal hasarı üzerine etkileri’’
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Sıçanda Oluşan Deneysel Glokom Modelinde Retinal Genglion Hücrelerinde Meydana Gelen Eksitoksik Hasara Karşı Memantinin Etkileri Elektromikroskobik, İmmünhistokimyasal ve Histopatolojik Olarak Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2005)
Devamı »