24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Passive temperature control of an outdoor photobioreactor by phase change materials ", Uyar Basar, Kapucu Nurcan, J. Chemical Technology and Biotechnology, 90, 915-920, (2015)
 • "Production of biodiesel catalyzed by immobilized thermomyces lanuginose lipase from canola oil: process optimization using response surface methodology", Melda Akbin, Bahar Gürkaya, Başar Uyar, Oğuzhan İlgen, Nurcan Kapucu, New Biotechnology, 29, S38, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The Effect of pH on Cross-Binding of Lipases with Glutaraldehyde,", Boran K., Aşıcı,M., Kutluk T., Kapucu N,, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry,, 1, 1, (2014)
 • "Survey of Buffer Solution and pH Effect on Immobilization of Lipozyme TL 100L on Celite", Bahar Gürkaya Kutluk, H. Melda Akbin, Togayhan Kutluk, Nurcan Kapucu, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, , 927, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Lipazların Hidrotalsit, Celit ve Çitosan’a Tutuklanma Performansı", Gürkaya, B., Akbin, H.M., Uyar, B. and Kapucu, N. , , 25. Ulusal Kimya Kongresi, , Sözlü Sunumlar Özet Kitabı, BS-26, s.126, (2011)
 • "Organik Atıklardan Biyogaz Üretim Teknikleri", İlhan K., Kapucu, N., , , Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-1), , , Bildiriler Kitabı, s.9-14, (2011)
Devamı »

Dersler

 • Isı Aktarımı, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kimya Müh. Tasarım I, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Kaynak Araştırma ve Sunumu, Kimya Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Yağ asidi metil esterlerinin evsel atık yağlardan enzim katalizli üretilebilirliğinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Alg Yagından Lipaz Katalizli Biyodizel Uretimi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
Devamı »