15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "A Study on the Business Ethics in Accounting and the Perception of Ethics by Professional Candidates ", Ahmet YANIK, Ferah YILDIZ, Nurcan GÜNCE, Internatıonal Research Journal of Finance and Economic, , 29-40, (2013)
 • "MUHASEBE EĞİTİMİ GÖREN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 'Ahmet YANIK',' Ferah YILDIZ',' Ekrem KARA',' Nurcan GÜNCE', DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİS, , 243-252, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞININ MUHASEBE MESLEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Yrd. Doç.Dr. Ahmet YANIK1, Öğr.Gör.Nurcan GÜNCE2, Öğr.Gör.Dr.Güler DİNÇEL3, Doç.Dr.Gazi UÇKUN4 , , I.ULUSALMYO SEMPOZYUMU VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ, , , (2014)
 • "Muhasebe Meslek Adayı Olan Önlisans Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı: Ampirik Bir Çalışma ", Ferah Yıldız, Ahmet Yanık, Nurcan Günce , , 3.Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, , , (2013)
Devamı »

Dersler

 • genel muhasebe, Muhasebe ve Vergi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • GENEL MUHASEBE, Muhasebe ve Vergi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • muhasebe uygulamaları I, Muhasebe ve Vergi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »