18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Emlak Vergisi Takdir Komisyonları Kararlarına Karşı Dava Açma Hakkı (Taraf Ehliyeti ve Dava açma Süresi Yönünden Bir Değerlendirme) ", Nuray Aşcı Akıncı, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan, Sayı: 343, 29-42, (2017)
 • "Alternative Reconciliation of Tax Disputes in Sweden", Prof. Dr. Bertil Wiman, Çeviren: Nuray Aşcı Akıncı, Settlement of Tax Disputes: Alternative Mechanisms (Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar, Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları 3, Ed. Prof. Dr. Billur Yaltı, Beta Yayınları, 1-17, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Uluslararası Vergilendirmede Ayrımcılık Yasağına Türkiye Yaklaşımı", Nuray Aşcı Akıncı, , Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 3, IFA&PWC, İstanbul, 24 Kasım 2014, , , (2014)
 • "Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Haklı Neden Öğretisi", Nuray Aşcı Akıncı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hayatın Kıyısında Bir Yerde Vergi Hukuku,Genç Akademisyenler/Yeni Yaklaşımlar , 17, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (2011)
Devamı »

Dersler

 • Vergi Yükümlüsünün Hakları, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Vergi Yargılaması Hukuku, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Vergi Hukuku ve Mali Mevzuat Bilgisi, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »