7 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Investigation of Drying and Burning Characteristics of Wastes Originated from Paper Mills as a Biomass Source", Ahmet Necati Özsezen, Ali Türkcan, 7th International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC 2017), 7th International 100% Renewable Energy Conference (IRENEC 2017), , 68-74, (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "Design and Implementation of an Electromagnetic Valve Actuator for IC Engines", Volkan Aygül, Murat Ayaz, Ahmet Necati Özsezen, 2nd International Conference on Computer Science, Engineering and Applied Science (ICCSEAS 2017), 2nd International Conference on Computer Science, Engineering and Applied Science (ICCSEAS 2017), , 1, , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Examining of the Relationship Between Cylinder Pressure and Block Vibration in a Diesel Engine with Fuelled Alternative Fuels", Harun Yıldırım, Ali Çınar, Ahmet Necati Özsezen, Volkan Aygül, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 15, 3310-3317, (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Experimental Investigation of Valve Control in a Spark Ignition Engine with Electromechanical Valve Mechanism Technique", Volkan Aygül, Ahmet Necati Özsezen, Ali Türkcan, Ertan Alptekin, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 1, 183-190, (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Comparative Analysis of Injection, Combustion and Emission Characteristics of Canola-Safflower Biodiesel and Diesel Fuel in a Common Rail Diesel Engine", Ertan Alptekin, Celil Özbilgi, Mustafa Çanakcı, Ahmet Necati Özsezen, International Engineering Research Symposium (UMAS’2017), International Engineering Research Symposium (UMAS’2017), 1, 86, (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Performance and combustion characteristics of a heavy-duty diesel engine operating on iso-butanol/diesel fuel blends", Ahmet Necati Özsezen, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), , , , (2016)
Tez:
Uluslararası
7) "Investigation of combustion and block vibration of diesel engine with fueled different fuels", Harun Yıldırım, Ali Çınar, Ahmet Necati Özsezen, Ali Türkcan, Ertan Alptekin, 1st International Academic Research Congress (INES), , 1, 509, (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "İçten yanmalı motorlarda biyodizel yakıtının titreşime etkisi", Hakan Köylü, Ertan Alptekin, Ahmet Necati Özsezen, Harun Yıldırım, Ali Çınar, Ali Türkcan, 1st International Academic Research Congress (INES), , 1, 509, (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Evaluating environmental effects of bioethanol-gasoline blends in use a SI engine", , 5th International Fuels, Combustion and Fire Conference in Engineering (FCE16), , 1, 19, (2016)
Tez:
Uluslararası
10) "Comparison of Exhaust Emissions of a DI Diesel Engine Fueled with Methyl Ester, Ethyl Ester, Petro-Diesel and Their Blends", Huseyin Sanli, Mustafa Canakci, Ertan Alptekin, Ali Turkcan, Ahmet Necati Ozsezen, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE-Cappadocia 2015), , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
11) "Comparison of Performance and Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Methyl Ester, Ethyl Ester, Petro-Diesel and Their Blends", Huseyin Sanli, Mustafa Canakci, Ertan Alptekin, Ali Turkcan, Ahmet Necati Ozsezen, 13th International Combustion Symposium, ICS, (13. Uluslararası Yanma Sempozyumu), Bursa-TÜRKİYE, September 09-11, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
12) "Performance and Exhaust Emission Characteristics of Biodiesel-Bioethanol-Diesel Fuel Blends", Ertan Alptekin, Mustafa Canakci, Huseyin Sanli, Ahmet Necati Ozsezen, Ali Turkcan, 13th International Combustion Symposium, ICS, (13. Uluslararası Yanma Sempozyumu) , Bursa-TÜRKİYE, September 09-11, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
13) "Experimental Investigation of the Effects of Different Injection Timings and Alcohol-Gasoline Fuel Blends in a Two Stage Direct Injection HCCI Engine", Ali Turkcan, Mustafa Canakci, Ahmet Necati Ozsezen, 13th International Combustion Symposium, ICS, (13. Uluslararası Yanma Sempozyumu) , , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
14) "Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Bir İçten Yanmalı Motorda Elektromekanik Supap Mekanizması ile Emme Supabı Açılma Zamanının Denetlenmesi", Volkan Aygül, Ahmet Necati Özsezen, Ali Türkcan, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ulusal Otomatik Kontrol Konferansı (TOK 2014), , 350-354, (2014)
Tez:
Ulusal
15) "The Effects of Ethanol-Gasoline Blends on Combustion and Performance in a DI-HCCI Engine", Ali Turkcan, Ahmet Necati Ozsezen, Mustafa Canakci, International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA 2013), , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
16) "Etanol-Benzin Karışımı Kullanılan bir HCCI Motorda Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi", Ali Türkcan, Ahmet Necati, Özsezen, International Advanced Technologies Symposium (7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu), , , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
17) "Bitkisel ve Atık Hayvansal Yağ Kökenli Biyodizellerin Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorda Kullanımı", Ertan Alptekin, Mustafa Canakci, Ahmet Necati Ozsezen, Ali Turkcan, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES’13), , 1, 44-50, (2013)
Tez:
Ulusal-
18) "Bir dizel motorda silindir içi ısı transferine motor hız ve yükünün etkisi", Ali Şanlı, Ahmet Necati Özsezen, Mustafa Çanakcı, İbrahim Kılıçaslan, Ali Türkcan, İsmail Sarı, Recai Çakan , 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11), , , , (2011)
Tez:
Ulusal-
19) "Alkol-benzin karışımlarının kullanıldığı bir taşıtta yanma veriminin incelenmesi", Ahmet Necati Özsezen, Mustafa Çanakcı, İbrahim Kılıçaslan, 11th International Combustion Symposium, , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
20) "Farklı Yanma Odalarına Sahip Dizel Motorlarında Biyodizelin Performans ve Yanma Karakteristikleri", Özsezen, A.N. ve Çanakcı, M., 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 1, 99-106, (2008)
Tez:
Uluslararası-
21) "Alternatif Yakıt Olarak Biyodizel Yakıtlarının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Yanma ve Emisyonlar", Özsezen, A.N., Türkcan, A., Çanakcı, M. , 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON08), 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON08), 1, 171-177, (2008)
Tez:
Ulusal
22) "Ham Ayçiçek Yağı Kullanılan Bir Dizel Motorun Performans ve Emisyonları", Özsezen, A.N., Türkcan, A., Çanakcı, M., 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 1, 234-241, (2007)
Tez:
Ulusal
23) "Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizelin Ön yanma Odalı Bir Dizel Motorda Yanma Karakteristiklerinin İncelenmesi", Özsezen, A.N., Çanakcı, M., Türkcan, A., Sayın, C., 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 1, 11-20, (2006)
Tez:
Uluslararası-
24) "Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizelin Ön Yanma Odalı Bir Dizel Motorun Emisyonları Üzerine Etkisi", Özsezen A.N., Çanakcı M., Sayın C., Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, 1, 41-51, (2006)
Tez:
Ulusal
25) "Direkt Püskürtmeli Benzinli Motorların Tasarım ve Performans Açısından İncelenmesi", Özsezen, A.N., Çanakcı, M., 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON06), 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON06), 1, 87-95, (2006)
Tez:
Ulusal
26) "Türkiye'de ve Dünyada Enerji Tüketimi – Biyodizel", Özsezen, A.N., Çanakcı, M. , 5. GAP Mühendislik Kongresi, 5. GAP Mühendislik Kongresi, 1, 415-422, (2006)
Tez:
Ulusal
27) "Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt Sistemlerindeki Gelişmeler", Özsezen A.N., Çanakcı M., 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 1, 505-511, (2005)
Tez:
Uluslararası-